committee

Talousarvion valvonta

Enemmän vastinetta veronmaksajien rahoille

Valiokunta valvoo EU:n talousarvion toteuttamista ja varmistaa, että unioni käyttää veronmaksajien rahat järkevästi. Valiokunta käsittelee talousarvion toteuttamiseen liittyviä petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia sekä ehdottaa niitä koskevia ennaltaehkäisy- ja syytetoimia. Se myös tarkastaa EU:n toimielinten tilit.

Katsomme, että tulosbudjetointi antaa enemmän vastinetta veronmaksajien rahoille, sillä sen avulla edistetään EU:n prioriteetteja ja politiikkoja ja parannetaan EU:n kykyä vastata kriiseihin. Tulosbudjetoinnin yhteydessä muotoillaan strategisia tavoitteita, määritellään uskottavia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja laaditaan sopivia indikaattoreita tuloksellisuuden mittaamiseksi varmistaen samalla johdonmukaisuus eri toimien ja poliittisten tasojen välillä.

EPP-ryhmä haluaa vahvistaa kannustimia, joilla jäsenvaltiot saadaan käyttämään EU:n varoja järkevästi, sekä luoda kehyksen, jolla parannetaan jäsenvaltioiden toimittamien tietojen johdonmukaisuutta. Tavoitteenamme on lisäksi yksinkertaisempi ja joustavampi talousarvio, jota valvotaan ja arvioidaan tehokkaasti, sekä käytännönläheinen lähestymistapa budjetointiin ja tulojen ja menojen välisen yhteyden vahvistaminen.

Muu asiaa liittyvä sisältö