committee

Control bugetar

O valoare mai bună pentru banii contribuabililor

Comisia este responsabilă de controlul execuției bugetului UE, asigurându-se că acesta cheltuiește bine banii contribuabililor. Comisia analizează fraudele și neregulile în execuția bugetară și propune măsuri de prevenire și urmărire penală a acestor cazuri. De asemenea, auditează conturile instituțiilor UE.

Credem într-o abordare bazată pe performanță a elaborării bugetului, care oferă o mai bună valoare pentru banii contribuabililor, promovând prioritățile și politicile UE și făcând-o mai receptivă în situații de criză. Bugetarea bazată pe performanță presupune formularea de obiective și ținte strategice, definirea de măsuri credibile pentru atingerea obiectivelor preconizate și găsirea de indicatori adecvați pentru a măsura performanța, asigurând în același timp coerența între diferitele politici și niveluri politice.

Grupul PPE militează pentru stimulente mai puternice care să încurajeze statele membre să utilizeze în mod corespunzător fondurile UE, împreună cu un cadru care să asigure o mai mare coerență a datelor prezentate de statele membre. De asemenea, ne dorim simplificarea bugetului, flexibilitate, monitorizare și evaluare, alături de o abordare pragmatică a elaborării bugetului și o legătură mai puternică între venituri și cheltuieli.

O monedă euro este așezată pe o stea galbenă a drapelului european

Conținut conex