committee

Control bugetar

Un raport mai bun cost/eficacitate pentru banii contribuabililor

Asigurarea unei execuții eficiente și transparente a bugetului UE reprezintă o prioritate absolută a comisiei. Înțelegem cât este de important ca banii contribuabililor să fie utilizați într-un mod eficace și ca această responsabilitate să fie respectată în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune, care implică identificarea fraudelor și a neregulilor în execuția bugetului și sugerarea unor măsuri de prevenire și urmărire penală a unor astfel de cazuri.

În cadrul Grupului PPE, credem într-o abordare bazată pe performanță la întocmirea bugetului, care să maximizeze valoarea banilor contribuabililor prin promovarea politicilor și priorităților UE și prin asigurarea capacității de reacție în timpul crizelor. Monitorizăm îndeaproape distribuirea fondurilor de redresare, cu obiectivul de a asigura efectuarea la timp și în mod transparent a plăților către beneficiarii finali.

Pentru a încuraja asumarea răspunderii, pledăm pentru soluții care să încurajeze statele membre să utilizeze fondurile UE în mod eficace și consecvent, alături de un cadru bugetar simplificat care să includă flexibilitate, monitorizare și evaluare. De asemenea, acordăm prioritate elaborării pragmatice a bugetului și consolidării legăturii dintre venituri și cheltuieli.

Statul de drept este esențial pentru a asigura utilizarea corectă și transparentă a finanțării UE. Grupul PPE pledează pentru instituții democratice puternice și aplică un regim de condiționalitate pentru a se asigura că fondurile UE nu ajung în mâinile rețelelor de corupție și ale structurilor oligarhice. Prin stabilirea unei legături clare între statul de drept și utilizarea fondurilor UE, putem proteja bugetul UE și ne putem asigura că acesta este utilizat în interesul cetățenilor UE.

O monedă euro este așezată pe o stea galbenă a drapelului european

Conținut conex