committee

Control bugetar

Un raport mai bun cost/eficacitate pentru banii contribuabililor

Comisia este responsabilă de controlarea execuției bugetului UE, asigurând că banii contribuabililor sunt bine folosiți. Comisia examinează fraudele și neregulile legate de execuția bugetului și sugerează adoptarea unor măsuri care vizează prevenirea și urmărirea în justiție a acestor acte. De asemenea, comisia auditează conturile instituțiilor UE.

Credem că o abordare a bugetului bazată pe performanță oferă un raport mai bun cost/eficacitate pentru banii contribuabililor valorizând prioritățile și politicile UE și îmbunătățind flexibilitatea bugetului în caz de criză. Întocmire bugetului în funcție de performanțe implică formularea de obiective și ținte strategice, definirea unor măsuri credibile pentru a atinge obiectivele avute în vedere și găsirea de indicatori adecvați pentru a măsura performanța, asigurând, în același timp, coerența dintre diversele politici și niveluri politice.

Grupul PPE luptă pentru stimulente mai puternice care să încurajeze statele membre să utilizeze în mod corespunzător fondurile UE, însoțite de un cadru care să asigure o coerență îmbunătățită a datelor prezentate de statele membre. Urmărim, de asemenea, simplificarea, flexibilitatea, monitorizare și evaluarea bugetului, precum și o abordare pragmatică a procesului de elaborare a bugetului și o legătură mai strânsă între venituri și cheltuieli.

Conținut conex