Jak uchronić organizacje pozarządowe przed czarną owcą Qatargate?

01.03.2023

Jak uchronić organizacje pozarządowe przed czarną owcą Qatargate?

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Banknoty euro w teczce

Miliony organizacji pozarządowych (NGO) każdego dnia wykonują wyjątkową pracę, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Pomagają zmieniać świat w swojej niszy, a ich ciężko pracujący pracownicy zasługują na podziw i szacunek.

Jednak, podobnie jak w przypadku każdej innej działalności publicznej, istnieją nieuczciwe osoby wykorzystujące organizacje pozarządowe jako przykrywkę do przekupywania i prowadzenia nieprzejrzystego lobbingu i handlu wpływami, jak pokazała tak zwana sprawa Qatargate. W tym skandalu były poseł do parlamentu, były wiceprzewodniczący i kilku ich kolegów z partii socjalistycznej nadużyło systemu na swoją korzyść. Cieszę się, że teraz muszą stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Sprawa ta pokazała jednak, że musimy wzmocnić kontrolę i zatkać luki prawne, aby w jak największym stopniu zapobiegać przypadkom korupcji, takim jak Qatargate.

My, członkowie Grupy EPL, opowiadamy się za jasnymi standardami oraz przejrzystymi i egzekwowalnymi zasadami. Niestety, nie wszyscy w Parlamencie Europejskim są gotowi współpracować z nami w dogłębnej refleksji i dochodzeniu w sprawie skandalu Qatargate. Są to głównie koledzy z Socjalistów i Zielonych. W tym momencie ogromnego kryzysu zaufania, w obliczu którego stoją instytucje, zadaniem nas wszystkich jest próba przywrócenia zaufania.

Musimy ujawnić czarne owce podważające naszą pracę i pracę wszystkich legalnych organizacji pozarządowych na całym świecie

Miliony euro wpychane do walizek oskarżonych przez organizacje przykrywkowe, podszywające się pod organizacje pozarządowe, to ogromny cios dla nas wszystkich, którzy staramy się prowadzić politykę w sposób rozsądny i z poszanowaniem zasad. Zdecydowana większość Parlamentu i innych instytucji nie powinna być mieszana z przestępcami, którzy wzięli łapówki, a my nie chcemy obwiniać wszystkich organizacji pozarządowych z powodu niewłaściwego postępowania kilku z nich. Musimy walczyć razem, jeśli chcemy odzyskać zaufanie obywateli. Musimy ujawnić czarne owce podważające naszą pracę i pracę wszystkich legalnych organizacji pozarządowych na całym świecie.

Aby proces legislacyjny UE był jak najbardziej przejrzysty, popieramy natychmiastowe środki na rzecz większej przejrzystości wprowadzone przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertę Metsolę. Musimy jednak dotrzeć do sedna skandalu. Pilnie potrzebujemy kompleksowej wstępnej kontroli finansowej organizacji pozarządowych przed umieszczeniem ich w rejestrze służącym przejrzystości, sformalizowania publikacji umów umownych między Komisją Europejską a organizacjami pozarządowymi oraz odrębnego rozporządzenia w sprawie organizacji pozarządowych, które ustanowi jasną definicję i umożliwi traktowanie prominentnych organizacji pozarządowych na dużą skalę jak przedsiębiorstw, które mają takie same obowiązki sprawozdawcze.

Ponadto wzywamy do stworzenia europejskiego odpowiednika amerykańskiej ustawy o rejestracji zagranicznych agentów. Potrzebujemy, aby politycy i lobbyści z krajów trzecich zarejestrowali się i ujawnili, w jaki sposób zwracają się do prawodawców UE, w tym formalne umowy. Grupa EPL będzie kontynuować prace nad konkretnymi krokami w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu oraz w ścisłej współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Nie powinniśmy zapominać, że żyjemy w trudnych czasach. Na naszym kontynencie toczy się brutalna wojna. Stoimy w obliczu kryzysu gospodarczego i energetycznego. Bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, abyśmy pozwolili obywatelom zachować zaufanie do naszych instytucji europejskich i ich procesu stanowienia prawa. Jesteśmy po tej samej stronie w tej walce ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, które chcą rozwiązywać problemy. Musimy ustanowić zasady, które utrudnią nieprzejrzystym i fikcyjnym organizacjom pozarządowym zakradanie się i oszukiwanie instytucji UE. Jesteśmy zdeterminowani i wytrwamy w tej walce, ze wsparciem socjalistów i Zielonych lub bez niego.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 176 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat