committee

Begrotingscontrole

Meer waar voor het geld van de belastingbetaler

De commissie is verantwoordelijk voor het controleren van de uitvoering van de EU-begroting en zorgt ervoor dat het geld van de belastingbetaler goed wordt besteed. De commissie onderzoekt fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting en stelt maatregelen voor om dergelijke gevallen te voorkomen en te vervolgen. Zij controleert ook de rekeningen van de EU-instellingen.

Wij geloven in een prestatiegerichte aanpak van budgettering, die de belastingbetaler meer waar voor zijn geld biedt door de prioriteiten en het beleid van de EU te bevorderen en haar slagvaardiger te maken in crisissituaties. Prestatiegericht begroten omvat het formuleren van strategische doelstellingen en doelen, het definiëren van geloofwaardige maatregelen om de beoogde doelen te bereiken en het vinden van adequate indicatoren om de prestaties te meten, terwijl de samenhang tussen de verschillende beleidslijnen en politieke niveaus wordt gewaarborgd.

De PPE-Fractie vecht voor sterkere stimulansen die lidstaten aanmoedigen om goed gebruik te maken van EU-fondsen, samen met een kader dat ervoor zorgt dat de gegevens die de lidstaten indienen consistenter zijn. We zijn ook op zoek naar vereenvoudiging van de begroting, flexibiliteit, monitoring en evaluatie, samen met een pragmatische benadering van het maken van begrotingen en een sterkere koppeling tussen inkomsten en uitgaven.

Een euromuntstuk staat op een gele ster van de Europese vlag

Andere gerelateerde inhoud