committee

Proračunski nadzor

Ostvariti veću vrijednost novcem poreznih obveznika

Ovaj je Odbor odgovoran za kontrolu izvršenja proračuna EU-a i brine za dobro korištenje novca poreznih obveznika. Ispituje prijevare i nepravilnosti nastale pri izvršavanju proračuna te predlaže mjere kojima je cilj suzbijanje i kazneni progon takvih slučajeva. Provodi i reviziju poslovnih knjiga institucija EU-a.

Vjerujemo u pristup izradi proračuna koji se temelji na kriterijima uspješnosti i kojim se ostvaruje veća vrijednost od novca poreznih obveznika, proračuna kojim se podupiru prioriteti i politike EU-a i koji Uniju čini otpornijom na krize. Donošenje proračuna na temelju kriterija uspješnosti uključuje postavljanje strateških ciljeva, utvrđivanje pouzdanih mjera za njihovo ostvarenje te pronalaženje adekvatnih pokazatelja uspješnosti, pri čemu se mora osigurati koherentnost različitih politika i političkih razina.

Klub zastupnika EPP-a čvrsto se zalaže za to da se državama članicama pruže jači poticaji za korisno trošenje sredstava EU-a i uspostavi okvir kojim će se osigurati dosljednost podataka koje države članice dostavljaju. Zalažemo se i za pojednostavnjenje proračuna, njegovu fleksibilnost, praćenje i evaluaciju, kao i za pragmatičan pristup njegovoj izradi i učvršćivanju veze između prihodovne i rashodovne strane.