committee

Proračunski nadzor

Ostvariti veću vrijednost novcem poreznih obveznika

Osiguravanje učinkovitog i transparentnog izvršenja proračuna EU-a glavni je prioritet odbora. Shvaćamo važnost učinkovitog korištenja novca poreznih obveznika i ispunjavanja te odgovornosti u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice, koji uključuje utvrđivanje prijevara i nepravilnosti u izvršenju proračuna te predlaganje mjera za sprečavanje i kazneni progon takvih slučajeva.

Klub zastupnika EPP-a vjeruje u pristup izradi proračuna koji se temelji na kriterijima uspješnosti i kojim se novcem poreznih obveznika ostvaruje što veća vrijednost na način da se provode politike i prioriteti EU-a te se osigurava pravovremeno pružanje odgovora na krize. Pomno pratimo raspodjelu sredstava za oporavak kako bi se osigurala pravodobna i transparentna isplata sredstava krajnjim korisnicima.

Kako bi se dodatno povećala odgovornost, zalažemo se za snažnije poticanje država članica na djelotvorno i dosljedno korištenje sredstava EU-a, zajedno s pojednostavnjenim proračunskim okvirom koji uključuje fleksibilnost, praćenje i evaluaciju. Prioritet nam je i pragmatična izrada proračuna te osnaživanje veze između prihoda i rashoda.

Vladavina prava ključna je za osiguravanje dobre i transparentne upotrebe financijskih sredstava EU-a. Klub zastupnika EPP-a zalaže se za snažne demokratske institucije i uspostavljanje sustava uvjetovanosti kako bi se osiguralo da sredstva EU-a ne završe u rukama korupcijskih mreža i oligarhijskih struktura. Uspostavom jasne veze između vladavine prava i upotrebe sredstava EU-a možemo zaštititi proračun EU-a i osigurati da se on upotrebljava u najboljem interesu građana EU-a.

A Euro coin sits on a yellow star of the European flag