committee

Proračunski nadzor

Več vrednosti za davkoplačevalski denar

Odbor je odgovoren za nadzor nad izvrševanjem proračuna EU in skrbi za smotrno porabo davkoplačevalskega denarja. Obravnava goljufije in nepravilnosti pri izvrševanju proračuna in predlaga ukrepe za preprečevanje in kazenski pregon takih primerov. Opravlja tudi revizijo računovodskih izkazov institucij EU.

Verjamemo v pripravo proračuna glede na uspešnost, ki davkoplačevalcem prinaša večjo vrednost za njihov denar, tako da prispeva k uresničevanju prednostnih nalog in politik EU ter slednji omogoča, da se hitreje odziva na krize. Pri pripravi proračuna glede na uspešnost se določijo strateški splošni in posamezni cilji, opredelijo verodostojni ukrepi za doseganje predvidenih ciljev ter določijo ustrezni kazalniki za merjenje uspešnosti ob hkratnem zagotavljanju skladnosti med različnimi politikami in političnimi ravnmi.

Skupina ELS se bori za večje spodbude, da bi države članice bolje porabile sredstva EU, in za okvir, ki bo zagotavljal večjo doslednost podatkov, ki jih posredujejo države članice. Prizadevamo si tudi za poenostavitev, prožnost, spremljanje in ocenjevanje proračuna, pragmatičen pristop k oblikovanju proračuna ter tesnejšo povezavo med prihodki in odhodki.

Ostali povezani dokumenti