committee

Proračunski nadzor

Boljša vrednost za denar davkoplačevalcev

Odbor je pristojen za nadzor nad izvrševanjem proračuna EU in zagotavlja, da se denar davkoplačevalcev dobro porablja. Obravnava goljufije in nepravilnosti pri izvrševanju proračuna ter predlaga ukrepe za preprečevanje in pregon takih primerov. Prav tako revidira računovodske izkaze institucij EU.

Verjamemo v pristop k oblikovanju proračuna, ki temelji na uspešnosti in zagotavlja boljšo vrednost za denar davkoplačevalcev, saj pospešuje prednostne naloge in politike EU ter omogoča njeno večjo odzivnost v krizi. Proračun, ki temelji na uspešnosti, vključuje oblikovanje strateških ciljev in ciljnih vrednosti, opredelitev verodostojnih ukrepov za doseganje predvidenih ciljev in iskanje ustreznih kazalnikov za merjenje uspešnosti ob zagotavljanju skladnosti med različnimi politikami in političnimi ravnmi.

Skupina EPP se zavzema za močnejše spodbude, ki bi države članice spodbujale k dobri uporabi sredstev EU, in za okvir, ki bi zagotavljal večjo usklajenost podatkov, ki jih predložijo države članice. Prizadevamo si tudi za poenostavitev proračuna, prožnost, spremljanje in vrednotenje, skupaj s pragmatičnim pristopom k oblikovanju proračuna ter močnejšo povezavo med prihodki in odhodki.

Kovanec za evro na rumeni zvezdi evropske zastave

Ostali povezani dokumenti