committee

Budżet

Budżet odzwierciedlający priorytety UE

Nasze priorytety budżetowe są bardzo jasne: zwiększenie konkurencyjności, ochrona osób znajdujących się w trudnej sytuacji, wzmocnienie obronności i bezpieczeństwa UE, stabilizacja naszego bezpośredniego sąsiedztwa oraz zapewnienie, że rozwijamy się w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu i w sposób, który mogą utrzymać nasze społeczeństwa i nasza planeta.

Grupa EPL jest świadoma swojej odpowiedzialności przed obywatelami UE i swojej roli w zarządzaniu zasobami UE. W końcu struktura i wielkość budżetu UE ma bezpośredni wpływ na życie ludzi.

W związku z tym uważamy, że obywatele UE są zawsze priorytetem dla każdego budżetu UE; sposób, w jaki decydujemy się wydawać zasoby, wpływa na ich życie. Jesteśmy szczególnie świadomi naszej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń: musimy umożliwić UE radzenie sobie z nowymi realiami, z którymi zmierzą się nasi młodzi ludzie, a także wzmocnić naszą młodzież, aby mogła z ufnością stawić czoła przyszłości.

Głęboko wierzymy, że wydatki UE powinny być opłacalne, a budżet powinien odzwierciedlać priorytety UE, a nie kierować się interesami krajowymi. W tym celu opowiadamy się za systemem zasobów własnych UE, ograniczając debaty na temat udziału składek krajowych w Radzie.

Ponadto uważamy, że budżet UE powinien zostać wykorzystany do odbudowy zaufania i wzmocnienia dialogu z obywatelami, a także do stworzenia większej synergii z parlamentami krajowymi i regionalnymi.

Świnka skarbonka patrzy na stos monet

więcej na temat