EUCO: Nie tolerujcie szantażu ze strony Węgier

15.12.2023 15:59

EUCO: Nie tolerujcie szantażu ze strony Węgier

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Flaga Europy

Wiodący posłowie Grupy EPL opisali węgierskie weto przeciwko rewizji długoterminowego budżetu UE jako "cyniczne posunięcie dla egoistycznych interesów politycznych". Wzywają oni przywódców UE do pracy na rzecz osiągnięcia szybkiego porozumienia, kiedy w styczniu wznowione zostaną rozmowy w sprawie rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF).

"Czwartkowa historyczna decyzja o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią po raz kolejny dowodzi, że europejska jedność jest możliwa pomimo trudnych okoliczności. Podczas gdy 26 państw członkowskich UE uzgodniło stanowisko w sprawie długoterminowego budżetu UE, tylko jedno się temu sprzeciwiło - Węgry. Wzywamy przywódców UE do niezwłocznego osiągnięcia szybkiego i sprawiedliwego porozumienia w sprawie rewizji WRF i tak potrzebnego instrumentu dla Ukrainy o wartości 50 mld euro" - powiedział wiceprzewodniczący Grupy EPL Siegfried Mureşan.

Posłowie wyrazili również poważne zaniepokojenie proponowanymi cięciami w budżecie UE do 2027 roku, ograniczającymi fundusze z ważnych programów UE, takich jak EU4Health, Horizon, nowe narzędzie konkurencyjności STEP i inne.

"Niepokojące jest to, że przywódcom UE nie udało się uzgodnić stanowiska do negocjacji w sprawie rewizji długoterminowego budżetu Unii. Obecny długoterminowy budżet UE (WRF) powinien być wystarczający, aby wywiązać się ze zobowiązań podjętych w odniesieniu do kluczowych programów finansowania UE. Budżet UE jest potężnym narzędziem i ma kluczowe znaczenie dla reagowania na wszelkie nieprzewidziane kryzysy, które mogą się pojawić. To bardzo niepokojące, że znajdujemy się teraz w bardzo niepewnym miejscu do czasu wznowienia rozmów w styczniu" - ostrzegł Jan Olbrycht, główny negocjator Parlamentu Europejskiego w sprawie śródokresowej rewizji WRF.

Rzecznik Grupy EPL ds. budżetu José Manuel Fernandes skrytykował rolę węgierskiego premiera Viktora Orbána: "Rada Europejska pozostawiła te kluczowe rozmowy na ostatnią chwilę, pomimo naszych wielokrotnych ostrzeżeń, że WRF są już nadmiernie rozciągnięte, a w niektórych miejscach pozostały niewielkie lub żadne marginesy. A teraz, poprzez dalsze odkładanie, WRF pozostają w rozsypce. Weto Węgier musi zostać potępione za to, czym jest: cynicznym posunięciem dla egoistycznych interesów politycznych. Premier Orbán powinien wstydzić się swoich działań - blokowania pomocy dla Ukrainy, która każdego dnia broni europejskiej demokracji na polu bitwy. Takie podejście nie może być tolerowane na szczeblu UE. Nie tolerujemy żadnego rodzaju szantażu".

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat