committee

Kalandus

Lihtsam ja säästvam kalapüük

ERP fraktsiooni eesmärk on kaitsta keskkonda, toetades samal ajal kalureid, nende elatusvahendeid ja Euroopa toiduga kindlustatust.

Oma strateegilist tähtsust on ELi kalandussektor näidanud nii Brexiti, COVID-19 pandeemia kui ka viimati Ukraina sõja ajal. Sellel sektoril on oluline roll toiduga kindlustatuse tagamisel, omavarustatuse tagamisel Euroopas ja toidu raiskamise vähendamisel.

Pooldame sidusrühmadega konsulteerimist ning kõigi kalureid ja nende elatusvahendeid mõjutavate meetmete sotsiaal-majandusliku mõju põhjalikku hindamist. ERP fraktsioon rõhutab, et meetmed tuleks kohandada iga püügipiirkonna konkreetsete vajadustega, nii et see suurendaks sektori paindlikkust ning säilitaks samal ajal selle peamise eesmärgi: kalavarude kestlikkuse.

Kalapüügivahenditega mees seisab oma traaleril

Muu seotud teave