Meie sõsarorganisatsioonid

ERP fraktsiooni kõikide fondide ja võrgustike tegevus katab rohkemat kui ainult õigusloomealast tööd, vaid saavutab kontakte ühiseid seisukohti jagavate inimestega nii ELis kui ka mujal, laiendades paremtsentristlike ideede edendamiseks soodsat arutelukeskkonda. Kõigil neil on oma missioon ja nad on iseseisvad oma strateegiliste eesmärkide saavutamisel.

European ideas network image

Euroopa ideedevõrgustik

Avatud üleeuroopalise mõttekoja eesmärk on edendada uudset mõtlemist EL liikmesriikide ees seisvate peamiste väljakutsete teemal. 2002 suvel alustanud võrgustikul on üle 600 aktiivse liikme, kelleks on poliitikakujundajad ja arvamusliidrid kogu ELst.

Robert schuman foundation image

Robert Schumani fond

Robert Schumani fond asutati 1989 Saksa poliitiku, Kristlik-Demokraatliku Liidu liikme ja tollase ERP fraktsiooni esimehe Egon A. Klepschi poolt demokraatia toetamiseks Euroopas. Koondades ERP liikmeid, toetab fond demokraatiat Ladina-Ameerikas, Aafrikas,Kesk-, Kagu- ja Ida-Euroopas. Fond pakub paremtsentristliku maailmavaatega noortele võimalust läbida kuuline praktika EPs.

Robert schuman institute image

Robert Schumani instituut

Instituut on Euroopa koolituskeskus ERP perre kuuluvatele poliitikutele ja erakondadele ühinenud Euroopa idee ja ERP põhiväärtuste edendamiseks. Alates 1995 tegutsenud keskus harib ja koolitab ERP perre kuuluvate erakondade praegusi ja tulevasi poliitikuid, korraldab konverentse päevakajalistes küsimustes.