Kultuuridevaheline dialoog

Aidates luua, edastada ja kaitsta ühiskonna väärtusi, etendavad usuasutused olulist rolli konfliktide lahendamisel ja aitavad kaasa rahu püsimisele ühiskonnas. Nad avaldavad ühiskonnale märkimisväärset otsest ja kaudset mõju; kirikutest rääkides räägime ühtlasi sadadest miljonitest usklikest.

Fraktsioonina on meil vaja mõista eri usuorganisatsioonide mõtteid ja tegevust sellistes küsimustes nagu sotsiaalsed pinged, ränne ja haridus. Peame suhtlema usuliste rühmituste esindajatega, tunnustades samal ajal vastastikku üksteise sõltumatust. Oleme ainus Euroopa Parlamendi fraktsioon, kes on pidanud kaua aega dialoogi õigeusklike, katoliiklaste, protestantide, islamistide ja judaistidega.

Nektarios Ioannou, õigeusu kirikute esindaja Euroopa Liidus,  räägib Pariisi Katoliku Instituudi teaduste ja usunditeoloogiate instituudi direktori Emmanuel Pisaniga


Usuvabadus on üks põhiõigustest. Usume, et peame seda õigust kaitsma ja sellega seotud küsimusi avatult arutama. Peame otsima dialoogi- ja koostöövõimalusi asjaomaste usukogukondadega.

SeMeie usulist dialoogi käsitlevatel aastakonverentsidel osaleb sadu inimesi, sealhulgas parlamendiliikmeid, usujuhte, valitsuste esindajaid, vabaühendusi, külalisi ja teisi asjahuvilisi. Konverentsidel arutleme aktuaalsete küsimuste üle, mis puudutavad kultuuridevahelist ning usu ja poliitika vahelist dialoogi.

Peale selle laiendame muude avalike ja sisekohtumiste kaudu pidevalt suhtlust hinnatud kirikuekspertidega.

Interreligious Dialogue News