Teha ühtne turg kriisikindlaks, lõpetades ebaseaduslikud piiride sulgemised.

01.02.2024 13:20

Teha ühtne turg kriisikindlaks, lõpetades ebaseaduslikud piiride sulgemised.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Veoautod

Fraktsioon PPE soovib tulevikus vältida ebaseaduslikke piiride sulgemisi, nagu need, mis toimusid COVID-pandeemia ajal, et tagada ELi siseturu tõrgeteta toimimine järgmise kriisi ajal. Täna hommikul jõudsid Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid lõpuks kokkuleppele siseturu hädaolukorra ja vastupanuvõime akti (IMERA) suhtes, mis on uus vahend, et tugevdada inimeste vaba liikumist ja tagada kriisiga seotud kaupade tarnimine kõigile ELi kodanikele.

"Alates tänasest saab Euroopa paremini toime tulla tulevaste kriisidega. Siiski tuleb veel palju ära teha, et 27 liikmesriiki kooskõlastada. IMERA tugevdab kriisiohjamist, eelkõige piiriülestes piirkondades elavate isikute puhul, koostades põhjaliku musta nimekirja põhjustest, mille alusel liikmesriikidel on keelatud oma piire sulgeda. Lisaks töötab komisjon välja mallid teenusepakkujatele ja töötajatele, kes peavad piiri ületama. See on esimene samm, et võimaldada piiriületust QR-koodi abil järgmises hädaolukorras," ütles Euroopa Parlamendi liige Andreas Schwab, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni pressiesindaja siseturukomisjonis ja parlamendi läbirääkija õigusaktide üle.

IMERA edendab ka vastupanuvõimet, võimaldades komisjonil liikmesriikide nimel hankeid teha ja nõuda ettevõtetelt teatavate kaupade, näiteks vaktsiinide esmajärjekorras tootmist.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave