committee

Inimõigused

Inimõiguste esikohale seadmine ELi poliitikas

Euroopa Liit toetab välissuhetes oma aluspõhimõtteid, milleks on vabadus, demokraatia ning inimõiguste, põhivabaduste ja õigusriigi austamine. See allkomisjon abistab väliskomisjoni demokraatlike väärtuste, inimõiguste ja vähemuste kaitse edendamisel kolmandates riikides nii Euroopas kui ka väljaspool seda.

Inimõiguste edendamine

Allkomisjon jälgib ELi inimõigustealaseid dialooge ja konsultatsioone kolmandate riikidega. Tagamaks, et inimõigused jääksid ELi poliitikas esirinda, teeb allkomisjon igal aastal kohapealseid kontrollkäike, et seirata inimõiguste olukorda ja suhelda erinevate sidusrühmadega.

Alates aastast 1988 on Euroopa Parlament andnud üle iga-aastast Sahharovi mõttevabaduse auhinda, et tunnustada võitlust inimõiguste ja põhivabaduste eest ning rõhumise ja ebaõigluse vastu. EPP fraktsioon on uhke, et on 30 aasta jooksul esitanud mitmeid kandiaate, kes selle auhinna on pälvinud, sealhulgas Venezuela demokraatlik opositsioon, Kuuba dissidendid, Valgevene esindajad, araabia kevade eestkõnelejad ning Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi.

5 kätt moodustavad ringi