committee

Inimõigused

Inimõiguste seadmine esmatähtsaks poliitikas

Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik, toetab Euroopa Liit välissuhetes kindlalt demokraatiat ja inimõigusi. Inimõiguste allkomisjon abistab väliskomisjoni inimõiguste, vähemuste kaitse ja demokraatlike väärtuste edendamisega seotud küsimustes kolmandates riikides nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat.

Inimõiguste edendamine

Allkomisjoni ülesanne on jälgida ELi inimõigustealaseid dialooge ja konsultatsioone kolmandate riikidega. Igal aastal saadab allkomisjon delegatsioone Euroopasse ja väljapoole Euroopat, et jälgida inimõiguste olukorda kohapeal ning suhelda võimalikult erinevate sidusrühmadega.

Alates 1988. aastast  annab Euroopa Parlament välja iga-aastast Sahharovi mõttevabaduse auhinda, et tunnustada võitlust inimõiguste ja põhivabaduste eest ning rõhumise ja ebaõigluse vastu. Oleme uhked, et oleme 30 aasta jooksul esitanud mitmete laureaatide kandidatuuri, sealhulgas viimastel aastatel Venezuela demokraatliku opositsiooni, Kuuba dissidendid, Valgevene esindaja ja araabia kevade esindajad.

Recent activities