committee

Inimõigused

Inimõiguste seadmine poliitika esiplaanile

Euroopa Liit on pühendunud demokraatia ja inimõiguste toetamisele oma välissuhetes kooskõlas oma vabaduse, demokraatia ning inimõiguste, põhivabaduste ja õigusriigi põhimõtete austamise aluspõhimõtetega. Selle allkomisjoni ülesanne on abistada väliskomisjoni inimõiguste, vähemuste kaitse ja demokraatlike väärtuste edendamise küsimustes kolmandates riikides nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat.

Inimõiguste edendamine

Allkomitee ülesanne on jälgida ELi poolt kolmandate riikidega peetavaid inimõigustealaseid dialooge ja konsultatsioone. Igal aastal saadab ta delegatsioone nii Euroopa sees kui ka väljaspool Euroopat, et jälgida inimõiguste olukorda kohapeal ja suhelda paljude sidusrühmadega.

Alates 1988. aastast annab Euroopa Parlament igal aastal välja Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest, et tunnustada jõupingutusi inimõiguste ja põhivabaduste kaitseks ning rõhumise ja ebaõigluse vastu võitlemiseks. Preemia 30-aastase ajaloo jooksul on EPP fraktsioon olnud uhke, et on nimetanud mitmeid auhinna laureaate, sealhulgas viimastel aastatel Venezuela demokraatlikku opositsiooni, Kuuba dissidente, Valgevene esindajaid ja araabia kevade esindajaid.

5 kätt moodustavad ringi

Recent activities