committee

Petitsioonid

Tulevaste õigusaktide parandamine

Praktilisel tasandil vastutab ta petitsioonide menetlemise ja ka suhete eest Euroopa Ombudsmaniga. Samuti on tal oluline roll ELi õiguse rakendamise probleemide kindlakstegemisel liikmesriikides.

ELi aluslepingud tagavad kõigile Euroopa kodanikele õiguse pöörduda Euroopa Parlamendi poole mitmesuguste probleemide kohta, millega nad oma igapäevaelus kokku puutuvad, kui need küsimused kuuluvad Euroopa Liidu tegevusvaldkonda.

Lõppude lõpuks võivad Euroopa kodanike otsesed kogemused ELi õigusega aidata meid kui seadusandjaid. Me peaksime neid paremini ära kasutama, et parandada tulevasi õigusakte.

Naine allkirjastab dokumendi klambril