committee

Maksuküsimused

Majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) juurde loodud maksuküsimuste allkomisjon (FISC) tegeleb kõigi maksuküsimustega.

Fraktsioon EPP loodab, et olulised küsimused, nagu digimaailma maksustamine, mõjutavad allkomisjoni tööd. Praegune viis, kuidas me praegu ettevõtteid maksustame, sõltub väga palju füüsilisest kohalolekust, mis ei sobi tänasesse digitaalajastusse, kus me praegu elame. Ideaalis vajame rahvusvahelist koostööd OECDs, et saavutada ühtne viis näiteks USA suurte tehnoloogiaettevõtete - nagu Google, Amazon, Facebook ja Apple - maksustamiseks, kuid me peaksime olema valmis leidma lahenduse Euroopa Liidus, kui laiemat rahvusvahelist kokkulepet ei suudeta saavutada. Samuti pööratakse allkomisjoni töös erilist tähelepanu võitlusele maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu ning maksustamise finantsläbipaistvusele.

Maksuküsimuste allkomisjonil on 30 liiget, millest EPP fraktsioonil on 8 liiget.

FISC