committee

Maksuküsimused

Majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) juurde loodud maksuküsimuste allkomisjon tegeleb kõigi maksuküsimustega.

Loodame, et allkomisjoni töös kerkivad üles sellised olulised küsimused nagu digimaailma maksustamine. Praegu sõltub äriühingute maksustamine väga suurel määral füüsilisest kohalolust, mis ei vasta tänapäeva digiajastu vajadustele. Ideaaljuhul on meil vaja rahvusvahelist koostööd OECDs, et saavutada näiteks USA bigtech-ettevõtete, nagu Google, Amazon, Facebook ja Apple, ühtne maksustamisviis, kuid peaksime olema valmis leidma lahenduse Euroopa Liidus, kui laiema rahvusvahelise kokkuleppeni ei jõuta. Allkomisjoni töös pööratakse erilist tähelepanu ka maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastasele võitlusele ning maksustamisega seotud finantsläbipaistvusele.

Maksuküsimuste allkomisjonil on 30 liiget, kellest 8 kuulub EPP fraktsiooni.

FISC