committee

Julgeolek ja kaitse

Stabiilsuse säilitamine ELi naabruses

Praktiliselt abistab see komisjon väliskomisjoni ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes. Komitee vastutab julgeoleku- ja kaitsepoliitiliste otsuste tegijate aruandluse eest. Samuti toetab ta ELi panust rahu ja stabiilsuse säilitamisse Balkanil, Lõuna-Kaukaasias, Aafrikas ja Lähis-Idas.

See allkomisjon keskendub peamiselt sõjalistele ja kaitseküsimustele.

Euroopa Kaitseliidu edendamine

EPP fraktsioon ei lase kunagi järele oma nõudmistes, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid täidaksid oma kohustusi Euroopa kodanike turvalisuse suurendamiseks. Me usume, et ELi liikmesriigid peavad kasutama ära sünergiat, mis tuleneb kaitsealasest koostööst ja kooskõlastamisest. Lõppude lõpuks peame rahu tagamiseks olema valmis tegutsema kiiresti, otsustavalt ja otsustavalt ning seda saab kõige paremini teha tulevase Euroopa Kaitseliidu raames.

Me nõudsime innukalt Euroopa Kaitseliidu loomist, kus liikmesriigid viivad end strateegiliselt kooskõlla ja jagavad ühist arusaama ohtudest, et arendada ühist olukorrateadlikkuse võimekust. Me koostasime selle tulevase toimimise plaani ja jätkame selle loomise realistlikke ja praktilisi samme sisaldava teekaardi väljatöötamist. Samuti kindlustasime 500 miljoni euro suuruse ELi rahastamise ühiste teadus- ja arendustegevuse kaitseuuringute jaoks.

Lähivõtte käest, mis hoiab relva

Recent activities

Muu seotud teave