committee

Julgeolek ja kaitse

Stabiilsuse tagamine ELi naabruses

Julgeoleku ja kaitse allkomisjonil on oluline roll väliskomisjoni toetamises küsimustes, mis on seotud ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga. Selle esmane kohustus on panna julgeoleku- ja kaitsevaldkonna otsusetegijad vastutama ning aidata kaasa rahu ja stabiilsuse säilitamisele Balkani riikides, Lõuna-Kaukaasias, Aafrikas ja Lähis-Idas.

Allkomisjon keskendub peamiselt sõjalistele ja kaitseküsimustele ning tegutseb selle nimel, et suurendada ELi liikmesriikide vahelist koostööd ja koordineerimist, et saavutada kollektiivse julgeolekuga seotud eesmärgid.

Tugevama Euroopa kaitsekoostöö liidu toetamine

EPP fraktsioon on jätkuvalt pühendunud Euroopa kodanike julgeoleku suurendamisele, nõudes kaitseküsimustes ELi liikmesriikide vahel tihedamat koostööd ja koordineerimist. Usume, et tulevane Euroopa kaitsekoostöö liit on parim viis, et tagada julgeolekuohu korral kiire ja otsustav tegutsemine.

Oleme toetanud jõuliselt ideed luua Euroopa kaitsekoostöö liit, kus liikmesriigid saaksid kooskõlastada oma strateegilisi eesmärke ning jõuda ohtudes ühisele arusaamale, et arendada ühist olukorrateadlikkust. EPP fraktsioon nõuab, et EL ja selle liikmesriigid tõhustaksid oma kaitsevõimet ja astuksid tõelise kaitsekoostöö liidu loomiseks konkreetseid samme. Seetõttu oleme me koostanud selle tulevikus toimimise kava ja nõuame jätkuvalt, et selle asutamiseks koostataks realistlike ja praktiliste sammudega tegevuskava. Samuti oleme me ühisteks teadus- ja arendustegevuse kaitseuuringuteks kindlustanud 500 miljonit eurot ELi toetust.

Lähivõtte käest, mis hoiab relva

Muu seotud teave