committee

Julgeolek ja kaitse

Stabiilsuse säilitamine ELi naabruses

Praktikas tähendab see, et allkomisjon abistab väliskomisjoni ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga seotud küsimustes. Allkomisjon nõuab vastutust julgeoleku ja kaitse valdkonna otsusetegijatelt. Samuti toetab allkomisjon ELi panust rahu ja stabiilsuse säilitamisele Balkanil, Lõuna-Kaukaasias, Aafrikas ja Lähis-Idas.

Allkomisjon keskendub peamiselt sõjalistele ja kaitseküsimustele.

Euroopa Kaitsekoostöö Liidu edendamine

ERP fraktsioon nõuab järjekindlalt, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid täidaksid oma kohustust parandada Euroopa kodanike julgeolekut. Usume, et ELi liikmesriigid peavad ära kasutama sünergiat, mis tuleneb suurenenud kaitsealasest koostööst ja koordineerimisest. Selleks, et tagada rahu, peame olema valmis kiiresti, kindlalt ja otsustavalt tegutsema ning parim viis selleks on tulevase Euroopa kaitsekoostöö liidu abil.

Toetasime jõuliselt Euroopa kaitsekoostöö liidu loomist, kus liikmesriikidel on ühtsed strateegilised eesmärgid ning jagatakse ühist arusaama ohtudest, et arendada ühist olukorrateadlikkuse võimet. Koostasime kava selle tulevase toimimise jaoks ja jätkame selle asutamiseks vajalike realistlike ja praktiliste sammudega tegevuskava nõudmist. Samuti kindlustasime ühisteks teadus- ja arendustegevuse kaitseuuringuteks 500 miljonit eurot ELi toetust.

Recent activities