committee

Kultuur ja haridus

Euroopa teadmiste ja kultuuri parandamine

Selle pädevus on üsna lai, kuna ta tegeleb audiovisuaalpoliitika , infoühiskonna kultuuriliste ja hariduslike aspektide, noortepoliitika, spordi- ja vabaajapoliitika ning teabe- ja meediapoliitika arendamisega seotud küsimustega.

EPP fraktsioon soovib tugevdada ELi peamist eesmärki: tuua inimesed kokku. Meie 2018. aastal käivitatud algatus DiscoverEU on juba teinud märkimisväärse investeeringu Euroopa tulevikku, andes 15 000 18-aastaseks saanud noorele tasuta pileti, et nad saaksid meie kontinenti rongiga avastada.

Samuti toetame kõiki Euroopa Parlamendi projekte, mille eesmärk on parandada Euroopa teadmisi ja kultuuri, sealhulgas haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi "Erasmus+", algatust "Loov Euroopa", millega toetatakse Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, ning programmi "Kodanike Euroopa".

Noor poiss, kes seisab koos oma klassikaaslastega, tõstab käe üles

Muu seotud teave