committee

Kultuur ja haridus

Viime inimesed kokku hariduse, kultuuri ja spordi kaudu

EPP fraktsioon on pühendunud Euroopa Liidu eesmärgi tugevdamisele, milleks on inimeste kokkuviimine. Usume, et haridus, kultuur ja sport on selle eesmärgi saavutamiseks hädavajalikud.

Meie pädevusvaldkond on lai, hõlmates hariduse, kultuuri levitamise, kultuurilise mitmekesisuse kaitse, audiovisuaalpoliitika, teabe- ja meediapoliitika, noorte ja spordiga seotud küsimusi.

Hariduse ja liikuvuse edendamiseks oleme toetanud programmi „Erasmus+“ eelarve kahekordistamist kuni 2027. aastani. Programm „Erasmus+“, mis on alates 1987. aastast EPP fraktsiooni algatus, on võimaldanud enam kui 12 miljonil inimesel saada liikuvustoetust oma haridus-, koolitus-, noorte- ja sporditegevuseks. 2018. aastal käivitatud algatus „DiscoverEU“ on andnud ligi 30 000 noorele 18aastaseks saanud eurooplasele võimaluse avastada Euroopat ja selle rikkalikku kultuuripärandit. Samuti oleme kahekordistanud programmi „Loov Euroopa“ eelarvet, mis toetab Euroopa kunstnike ning kultuuri- ja loometöötajate liikuvust. See programm on COVID-19 pandeemia kriisi ajal andnud kultuuri- ja loomesektoritele hädavajalikku toetust ning tugevdab Ukraina kunstnike osalemist.

EPP fraktsioon muudab noore põlvkonna Euroopa jaoks esmatähtsaks. 2022. aastal, mis oli Euroopa noorteaasta, tagasime programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmidele veel 8 miljonit eurot, et toetada selle aastaga seotud tegevust. Me toetame täielikult Euroopa Parlamendi võetud kohustust luua noorteaastaga seotud pärand ja parlamendi kavatsust tegeleda sellega seoses esile kerkinud oluliste küsimustega.

Põhiõigused ja -vabadused on samuti meie murede keskmes ning me oleme pingutanud tulevase Euroopa meediavabaduse õigusakti väljatöötamise nimel. Selle õigusakti eesmärk on kehtestada eeskirjad meedia mitmekesisuse ja sõltumatuse kaitsmiseks ELis, sealhulgas töötada välja kogu ELi hõlmavad kaitsemeetmed poliitilise sekkumise vastu.

EPP fraktsioon on pühendunud ka Euroopa spordimudeli säilitamisele, mis tagab kõigi jaoks finantssolidaarsuse, kestlikkuse ja kaasatuse põhimõtted.

Noor poiss, kes seisab koos oma klassikaaslastega, tõstab käe üles

Muu seotud teave