committee

Kultuur ja haridus

Euroopa teadmiste ja kultuuri edendamine

Komisjoni tegevusvaldkond on üsna lai, kuna ta lahendab audiovisuaalpoliitika, infoühiskonna kultuuriliste ja hariduspoliitiliste aspektidega seotud küsimusi, tegeleb noorsoopoliitika ning spordi- ja vabaajapoliitika arendamisega, samuti teabe- ja meediapoliitikaga.

Euroopa Rahvapartei fraktsioon soovib kinnitada ELi põhieesmärki: tuua inimesi üksteisele lähemale. Meie 2018. aastal käivitatud algatus „DiscoverEU“ on Euroopa tulevikku juba arvestataval määral investeerinud, andes 15 000-le kaheksateistkümneaastaseks saanud noorele tasuta pileti, mis võimaldab neil sõita rongiga Euroopat avastama.

Samuti toetame kõiki Euroopa teadmiste ja kultuuri parandamiseks mõeldud Euroopa Parlamendi projekte, sealhulgas haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi „Erasmus+“, algatust „Loov Euroopa“, millega toetatakse Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, ning programmi „Kodanike Euroopa“.