ERP fraktsioon on suurim ja vanim poliitiline rühmitus Euroopa Parlamendis. Paremtsentristidena oleme pühendunud tugeva ja enesekindla Euroopa loomisele, mis tugineb oma inimestele. Meie eesmärk on luua konkurentsivõimelisem ja demokraatlikum Euroopa, kus inimesed saavad endale rajada soovikohase elu.

Uudisvoog

ERP fraktsioon
Euroopa Parlamendis

Pühendume tugevale Euroopale

Euroopa Rahvapartei on kujundanud Euroopa integratsiooni loo. Täna, mil Euroopa seisab taas kord silmitsi väljakutsetega, hoiame seda pärandit jätkuvalt au sees, jäädes truuks oma tõekspidamistele: inimväärikusel, vabadusel, inimõigustel, õigusriigil, solidaarsusel ja subsidiaarsusel rajanevale ühinenud Euroopale.

Me seisame enesekindla Euroopa eest, kes tunneb uhkust nii oma Ida ja Lääne kui ka oma väikseimate ja suurimate riikide üle. Me seisame ambitsioonika Euroopa eest, mis kaitseb ja säilitab meie väärtusi, loob võimalusi ja julgustab eurooplasi.

Mille eest me seisame

Economy, jobs & environment working group image

Õigus- ja siseküsimused

Legal & home affairs working group image

Majandus, tööhõive ja keskkond

Budget, agriculture and regional funding working group image

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine