committee

Majandus ja rahandus

Majanduskasvu stimuleerimine töökohtade loomiseks

Komitee eesmärk on stimuleerida majanduskasvu ja seeläbi suurendada töökohtade arvu kogu Euroopas, edendades stabiilsust ja investeeringuid. Komitee toetab vaba, kuid vastutustundlikku finantsturgu, mis toimib selges õiguslikus raamistikus.

Oleme edukalt nõudnud Euroopas suuremat eelarvedistsipliini, et vältida riigivõla kontrolli alt väljumist. Samuti olime konkurentsivõime suurendamisele suunatud reformide liikumapanevaks jõuks, toetades ELi liikmesriikide finantsressursside suuremat koondamist.

Kuna pankade vastutustundetu laenutegevus, kehv juhtimine ja finantssektori ebapiisav reguleerimine on põhjustanud eelmised majandus- ja finantskriisid, nõudis EPP fraktsioon jõuliselt kolme uue Euroopa kontrolliasutuse loomist pankade, finantsturgude, pensionifondide ja kindlustusseltside järelevalveks. Nüüd peame tagama, et pangandusreformi, finantskuritegevust ja investeeringute edendamist käsitlevaid õigusakte rakendatakse nõuetekohaselt. Me jätkame jõupingutusi erainvesteeringute mobiliseerimiseks.

Eurovaluuta: 5, 10, 20 ja 50 euro pangatähtede virnad kokku kuhjatud [nid:30050]

Muu seotud teave