committee

Majandus ja rahandus

Ergutada kasvu tööhõive suurendamiseks

Stabiilsuse ja investeeringute edendamise kaudu püüab komisjon ergutada majanduskasvu ning selle kaudu suurendada tööhõivet kogu Euroopas. Komisjon toetab vaba, kuid vastutustundlikku finantsturgu, mis toimib selges õigusraamistikus.

Nõudsime edukalt rangemat eelarvedistsipliini Euroopas, et vältida valitsemissektori võla kontrolli alt väljumist. Samuti käivitame reforme konkurentsivõime suurendamiseks, toetades rahaliste vahendite suuremat ühiskasutust ELi liikmesriikides.

Kuna eelmised majandus- ja finantskriisid tulenesid pankade vastutustundetust laenuandmisest, nõrgast juhtimisest ja finantssektori ebapiisavast reguleerimisest, töötas Euroopa Rahvapartei fraktsioon jõuliselt kolme uue Euroopa kontrolliorgani loomise nimel, kes peavad järelevalvet pankade, finantsturgude, pensionifondide ja kindlustusfirmade üle. Nüüd peame tagama pangandusreformi, finantskuritegusid ja investeeringute edendamist käsitlevate õigusaktide nõuetekohase rakendamise. Jätkame tööd erainvesteeringute kaasamiseks.

Muu seotud teave