Lõpetage rohelise pesu pesemine

11.03.2024 14:38

Lõpetage rohelise pesu pesemine

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Naine ostab supermarketis

EPP fraktsioon soovib, et ettevõtted deklareeriksid õiglaselt, kas nende müüdavad tooted on keskkonnasõbralikud või mitte. "Me tahame, et keskkonnahoidlik pesu lõpetataks. Kui ettevõtted müüvad "rohelisi" tooteid, peaks neil olema selleks läbipaistev platvorm. Kui nad seda ei tee, ei tohiks nad väita, et nad teevad vastupidist," ütlesid Euroopa Parlamendi liikmed Arba Kokalari ja Pernille Weiss, kes pidasid EPP fraktsiooni nimel läbirääkimisi roheliste väidete seaduse üle. Uus seadus, millega kehtestatakse eeskirjad ettevõtete poolt oma toodete kohta esitatavatele ökoloogilistele väidetele, pannakse teisipäeval Euroopa Parlamendi täiskogu istungil hääletusele.

EPP fraktsiooni jaoks on oluline tagada, et Euroopa ettevõtteid ei koormata protsessi käigus liigselt. "Me oleme lihtsustanud roheliste märgiste kasutamist ja lõpetanud iga rohelise väite eelneva heakskiitmise. Lubades ettevõtetel esitada rohelistel märgistel põhinevaid väiteid ja luues lihtsate ja tavaliste väidete jaoks kiirmenetluse, oleme saavutanud märkimisväärset kasu nii kliima kui ka ettevõtete jaoks," rõhutas Kokalari.

"Roheliste väidete seaduse abil saavad kõik Euroopa tarbijad usaldada rohelisi väiteid, millega nad siseturul kokku puutuvad. Ja ettevõtted, kes teevad vajalikke investeeringuid, et vähendada oma toodete või teenuste mõju kliimale või keskkonnale, saavad kindluse, et nad võivad oma väiteid kasutada siseturul, vähendades ohtu, et neid süüdistatakse keskkonnahügieenis," selgitas Weiss.

Uute eeskirjadega antakse väikeettevõtetele 12 kuud lisaaega, enne kui nad peavad neid eeskirju täitma, ning mikroettevõtete jaoks on nõuete täitmine vabatahtlik.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave