Tarbijate kaitsmine vigaste ja katkiste toodete eest

12.03.2024 13:44

Tarbijate kaitsmine vigaste ja katkiste toodete eest

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Nutitelefon läks põlema

Täna võttis Euroopa Parlament lõpuks vastu uued meetmed, et paremini kaitsta tarbijaid defektsete toodete põhjustatud kahju eest. "See on EPP fraktsiooni jaoks suur edu. Läbivaadatud tootevastutuse direktiiviga võimaldame kannatanutel kogu Euroopas nõuda hüvitist defektsete toodete põhjustatud kahju eest," ütles Euroopa Parlamendi liige Pascal Arimont, kes pidas õiguskomisjonis läbirääkimisi seaduse üle.

"Uus seadus lihtsustab tarbijate jaoks hüvitise saamist, kuna see lihtsustab tõendamiskohustust ja võimaldab kollektiivset hüvitamist. Arvestades aga juba kehtivat range vastutuse korda, tuli ettevõtja tõendamiskoormust piirata mõistlikus ulatuses," lisas Euroopa Parlamendi liige Andreas Schwab, kes oli Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kaasläbirääkija siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis.

Detsembris saavutatud poliitiline kokkulepe, mis on nüüd täiskogu istungil vastu võetud, tagab, et ettevõtetel peab olema ELis asuv ettevõte, mida saab vastutusele võtta vigastuste eest - isegi kui toode ei ole ostetud ELis. "Tarkvara, rakendused ja tehisintellektuaalkunst hõlmatakse samuti seaduse reguleerimisalasse, kus ettevõtjad vastutavad nende toodete vigadest põhjustatud vigastuste eest. Selline kohandamine digitaliseerimisega, aga ka ringmajanduse ja ülemaailmsete väärtusahelatega muudab uue õigusraamistiku tulevikukindlaks," märkis Arimont.

Läbivaadatud seadusega nähakse ette teatud kaitse digitaalsektoris tegutsevatele idufirmadele, mis võimaldab neil lõppkokkuvõttes jätkata uuendustegevust. "Me saavutame hoolika tasakaalu vigastest toodetest kahjustatud ohvrite vajaduste ja ettevõtjate õiguskindluse vahel, mida nad tänapäeval kiiresti muutuvatel turgudel väärivad," lõpetas Arimont.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave