committee

Põllumajandus ja maaelu areng

Põllumajandustootjate toetamine ja toiduga kindlustatuse tagamine

Toiduga kindlustatus ja ELi põllumajanduse pikaajaline vastupanuvõime on ERP fraktsiooni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liikmete jaoks esmatähtis. Me töötame õiglase rohelise kokkuleppe nimel, mis oleks ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult kestlik.

ERP fraktsioon pooldab tugevamat ELi põllumajanduspoliitikat, millel on piisav rahastus ning uued kestlikud ja tõhusad meetodid, mis võimaldaksid kaitsta kohalikku toidutootmist Euroopa põllumajanduslikes pereettevõtetes ja toetada noori põllumajandustootjaid. Nii saab tagada Euroopa toidutootmise tuleviku. Meie toidutootmise vastupidavuse suurendamine on väga oluline, sest Venemaa poolt Ukrainas alustatud sõda on tekitanud ebastabiilsust ja ebakindlust kogu toiduahelas.

Lisaks seadusandlikule tööle jälgib põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon tihedas koostöös Euroopa Komisjoni ja nõukogu ning teiste ELi institutsioonide ja sidusrühmadega ka ÜPP rakendamist ja tegeleb muude oluliste küsimustega.

Mees nisupõllul seisab traktori ees

Muu seotud teave