committee

Välisasjad

Suhete tugevdamine kolmandate riikidega

Komitee kontrollib tähelepanelikult inimõiguste küsimusi kolmandates riikides, mõjutab seda, kuidas ametid ja institutsioonid kasutavad Euroopa vahendeid, ning peab toetama kõiki ELi rahvusvahelisi lepinguid enne nende allkirjastamist. ELi laienemise kontekstis avab ja jälgib ta läbirääkimisprotsessi ning soovitab ühinemislepingute vastuvõtmist.

Samuti annab ta koos inimõiguste allkomisjoni ja arengukomisjoniga igal aastal Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna üksikisikutele ja inimrühmadele, kes on pühendanud oma elu inimõiguste ja mõttevabaduse kaitsmisele.

Parlamendikomisjonil on oluline roll ELi välispoliitika edendamisel, rakendamisel ja järelevalves. Igapäevaselt kommenteerib ta ELi välis- ja julgeolekupoliitikat, valmistades ette Euroopa Parlamendi seisukohti välispoliitilistes küsimustes mittesiduvate raportite ja resolutsioonide kaudu.

Koordineerib dialooge väljaspool Euroopa piire.

Komisjon koordineerib ka parlamentaarsete ühiskomisjonide ja parlamendikoostöö komisjonide tööd kolmandate riikidega, samuti parlamentidevaheliste delegatsioonide, ajutiste delegatsioonide ja valimisvaatlusmissioonide tööd, mis kuuluvad tema pädevusse. Lisaks vahetab komisjon regulaarselt kogemusi Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni välissuhete eest vastutavate organite esindajatega ning vastutab suhete eest ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Tal on kaks allkomiteed: inimõiguste allkomitee, mis abistab teda demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõigustega seotud küsimustes, ning julgeoleku- ja kaitse allkomitee, mis abistab teda ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga seotud küsimustes.

Vana gloobus seisab sambal

Recent activities

Muu seotud teave