committee

Rahvatervis

Rahvatervis kui üks Euroopa prioriteet

Oleme järjekindlalt nõudnud Euroopa terviseliidu loomist, millest tooks ELi kodanikele tõelist kasu. Rahvatervise allkomisjon aitab meil sellele eesmärgile lähemale jõuda.

Keskendume ELi tervisepoliitika tugevdamisele, ravimite ja meditsiiniseadmete nappusele, haiguste ravile ja ennetamisele, tarneahela vastupanuvõimele ning piiriülesele koostööle, et valmistada Euroopa Liitu paremini ette tulevasteks tervisekriisideks.

Samuti on tähtis tagada Euroopa patsientidele taskukohaste ravimite kättesaadavus ja ELis vabalt liikumise võimalus.

Lisaks kontrollime Euroopa Ravimiameti ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tööd.

Allkomisjon tegeleb mitte-seadusandlike dokumentidega. Seadusandlike ettepanekute läbivaatamise ja hääletuste eest vastutab jätkuvalt keskkonna‑, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Doctor holding out stethescope with focus on object

Muu seotud teave