committee

Rahvatervis

Rahvatervise muutmine Euroopa prioriteediks

Me oleme järjekindlalt nõudnud Euroopa Tervishoiu Liidu loomist, mis tooks ELi kodanikele tõelist kasu. See allkomisjon aitab meil sellele eesmärgile lähemale jõuda.

Me keskendume ELi tervishoiupoliitika tugevdamisele, ravimite ja meditsiiniseadmete puudujäägile, haiguste ravile ja ennetamisele, tarneahela vastupidavusele ja piiriülesele koostööle, et EL oleks paremini ette valmistatud tulevasteks tervishoiukriisideks.

Samuti on oluline tagada, et Euroopa patsientidel oleks juurdepääs taskukohastele ravimitele ja nad saaksid ELis vabalt liikuda.

Me kontrollime ka Euroopa Ravimiameti ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tööd.

Allkomisjon tegeleb muude kui seadusandlike toimikutega. Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon vastutab endiselt õigusaktide ettepanekute läbivaatamise ja hääletamise eest.

Arst, kes hoiab steteskoopi välja, keskendudes objektile

Muu seotud teave