Missioon


  • Töötada kõigi eurooplaste huvides ambitsioonikama ja enesekindlama Euroopa ülesehitamiseks, kus kõigil on võrdsed võimalused edu saavutamiseks; kaitsta ühtset Euroopat, mis austab subsidiaarsust, ilma et oleks vastuolus Euroopa, riiklike ja kohalike identiteetide vahel.

  • Tahame, et inimesed oleksid Euroopa projekti keskmes, tugevdada Euroopa demokraatiat ja tema institutsioonide vastutust; kaitsta Euroopa eluviisi, toetades ühtset Euroopat, mis põhineb inimväärikuse, vabaduse, solidaarsuse, inimõiguste austamisel ja õigusriigi põhimõtetel.

Visioon


Ühendatud Euroopa, kus iga inimene suudab oma potentsiaali realiseerida. Õiglasem, konkurentsivõimelisem ja demokraatlikum Euroopa, kus inimesed reisivad, töötavad, teevad äri, investeerivad, õpivad üksteiselt, teevad koostööd ja ühinevad meeskondadeks. Enesekindel Euroopa, mis tunnustab oma ainulaadset ajalugu ja pärandit ning kaitseb oma eluviisi. Tugev Euroopa, mis on valmis ülemaailmset liidripositsiooni võtma.

Väärtused


  1. Me hindame inimväärikust, vabadust ja vastutust, võrdsust ja õiglust, solidaarsust ja subsidiaarsust. Me tunnistame juudi-kristlikke väärtusi oma alustalana ja oleme pühendunud usuvabaduse kaitsmisele kogu maailmas.

  2. Me kaitseme esindusdemokraatiat, võimude lahusust, inimõigusi ja õigusriiki, seisame igasuguse, mistahes ideoloogilise taustaga totalitarismi vastu.

  3. Me seisame õiglase ühiskonna eest, mis pakub võrdseid võimalusi ja kaitseb tulevaste põlvkondade õigustatud huve. Me seisame sotsiaalse turumajanduse eest, mis põhineb vabadusel, vastutusel ja õiglusel, mis edendab erasektori ettevõtlust, hõlmab majanduslikku jõukust ja ei jäta keegi maha.

  4. Usume, et loodusvarade vastutustundlik juhtimine, mis katab põhjendatud vajadused ja parandab kõikide inimeste elutingimusi, tagab säästva arengu, mis kaitseb meie planeeti tulevaste põlvkondade jaoks. Toetame uusi tehnoloogiaid, teadusuuringuid ja innovatsiooni, mille eesmärk on parandada meie elukvaliteeti.