Lase ambitsioonikal ühtsel turul juhtida meie konkurentsivõimet

14.02.2024 14:04

Lase ambitsioonikal ühtsel turul juhtida meie konkurentsivõimet

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
122196

Täna avaldas Euroopa Komisjon oma aastaaruande ühtse turu ja konkurentsivõime kohta. EPP fraktsioon on pikka aega nõudnud, et ühtsele turule kui Euroopa konkurentsivõime peamisele tõukejõule pöörataks rohkem tähelepanu.

"Ühtne turg on meie konkurentsivõime keskmes. Arvestades aga väljakutseid, mis seisavad meie ees praegusest kuni 2030. aastani, ei piisa Euroopa ühtse turu praeguse olukorra säilitamisest. Parem jõustamine ei ole piisav. Stagnatsioon on samm tagasi. Meil on vaja ambitsioonikamaid kavasid siseturu väljakujundamiseks ja piiriüleste tööde tegemise lihtsustamiseks. See hõlmab samade eeskirjadekohaldamist kõikjal, et vähendada järsult ettevõtete kulusid. Me vajame kapitaliturgude liitu ning samuti vajame täielikult integreeritud telekommunikatsiooni- ja elektriturgu. See on ainus viis, kuidas meie ettevõtted ja tarbijad saavad kasu konkurentsivõimelisematest hindadest. Komisjon on arvutanud, et 2020. aastal võiks paremini toimiv ühtne turg tuua 2029. aastaks 713 miljardit eurot. Seda raha on hädasti vaja. Siseturu edasine arendamine peab olema üks järgmise komisjoni ülesannetest," ütles Euroopa Parlamendi liige Andreas Schwab, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja ühtse turu küsimuses.

Euroopa Parlamendi liige Christian Ehler, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja tööstuse, teadusuuringute ja energeetika valdkonnas, lisab: "Konkurentsivõime on Euroopa Liidu alaline ülesanne, mida on liiga sageli unarusse jäetud. Tänane raport ja Mario Draghi aruanne konkurentsivõime tuleviku kohta annavad Euroopa Komisjonile suuna, et konkurentsivõime oleks järgmise seadusandliku kogu keskne teema."

Ehler jätkab: "Aastaaruandes tuuakse esile olulised probleemid, mis praegu nõrgestavad meie ühtset turgu ja seega ka konkurentsivõimet. Meie ettevõtted vajavad toimivat energia siseturgu, et olla võimelised konkureerima ülemaailmses konkurentsis. Ettevõtete aruandluskohustuste suurendamine on endiselt bürokraatlik häda ning "kuldamine" on just see, kuidas ELi õigusakte ei tohiks rakendada. Palju rohkem on võimalik teha ja tänane raport on teatud mõttes ülesannete nimekiri, mille kallal tuleb viivitamatult tööd teha."

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave