Økonomi, job og miljø

Gøre en reel forskel for Europæernes hverdag

Arbejdsgruppen for Økonomi, Job og Miljø beskæftiger sig med nogle meget vidtfavnende spørgsmål: Fra Den Økonomiske og Monetære Unions fremtid i EU, euroen og den finansielle stabilitet til energiforsyning og -sikkerhed, klimapolitik, miljøbeskyttelse og luftkvalitet. Det digitale indre marked, telekommunikation, forskning og udvikling, støtte til SMV'er, EU's sociale søjle og fødevaresikkerhed hører også under denne arbejdsgruppes opgave.

Vi har altid været drivkraften bag forandring og opnået betydelige resultater på mange forskellige områder. Vi afskaffede roaming i EU. Vi mobiliserede næsten 200 mia. EUR i private investeringer i Europa og skabte mere end 300.000 arbejdspladser gennem Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). Og vi skubbede hårdt på for oprettelsen af ​​en europæisk forsvarsunion og sikrede 500 mio. EUR i EU-midler til fælles forskning & udvikling i forsvarssektoren.

Vores prioriteter for fremtiden er lige så brede og bemærkelsesværdige: reformen af ​​euroområdet, øget budget til forskning og udvikling i det kommende Horizon Europe forskning og innovation rammeprogram og styrkelse af det industrielle forsvarsprogram

Formand

Udvalg i denne arbejdsgruppe

Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Øge unges beskæftigelse, inddragelse og mobilitet Udvalget beskæftiger sig bl.a. med en...

Covid-19-pandemien: indhøstede erfaringer og anbefalinger for fremtiden

Særligt udvalg om covid-19-pandemien: indhøstede erfaringer og a...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Folkesundhed

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU citizens....

Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Et fuldt fungerende indre marked Udvalget koordinerer national lovgivning vedrørende det indre marked og...

Industri, Forskning og Energi

Forberedelse af EU på den næste innovationsbølge Det har også ansvaret for forskningspolitikken, herunder...

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Skabelse af et bæredygtigt EU Bekæmpelse af klimaændringer står højt på...

FISC

Skatteanliggender

Det underudvalg for beskatning (FISC), der er nedsat under Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), vil beskæftige sig med alle skatterelaterede spørgsmål. ...

Transport og Turisme

Mere investering og mindre forurening Udvalget har navnlig ansvaret for at skabe en fælles EU-politik for jernbane- og vejtransport,...

Økonomi og Valuta

Fremme væksten for at øge beskæftigelsen Dette udvalg arbejder på højt niveau på at fremme væksten og...

Lignende

Økonomi, job og miljø

Related Position Papers

publikationer 07.07.2021

EPP-Gruppens politikpapir: en europæisk plejestrategi

I hele Europa er ydelse og modtagelse af pleje en faktor, der står mange europæeres hjerter nær. Fa...

publikationer 20.05.2021

EPP-Gruppens holdningsdokument om socialpolitik

Måden, vi arbejder på, vil aldrig blive den samme igen. Den teknologiske revolution, vi er vidne til, fører ti...

publikationer 19.05.2021

EPP-Gruppens holdningsdokument om transportformer

1. Bilbranchen Som følge af tilpasningen til digital og klimavenlig mobilitet står bilbranchen o...

publikationer 24.04.2018

EU kan bidrage til at helbrede kræft: Ingen skal dø af kræft om 20 år

Kræft er en af de største udfordringer, som mange...

Kontakt