committee

Prava žena i rodna ravnopravnost

Iskorjenjivanje diskriminacije na temelju spola

Odbor je nadležan za definiranje, promicanje i zaštitu prava žena u Europi i izvan nje te za politiku jednakih mogućnosti. To obuhvaća borbu za jednakost muškaraca i žena na tržištu rada te kako se prema njima postupa na radnom mjestu, a to se postiže uspostavom ravnoteže između profesionalnog života i vremena provedenog s obitelji te uvođenjem fleksibilnih uvjeta rada koji obuhvaćaju razne vrste dopusta ili pristup ustanovama za skrb o djeci.

Također se bavi horizontalnom provedbom načela jednakosti spolova u svim sektorima politike EU-a, stvaranjem jednakih mogućnosti u obrazovanju, jačanjem potencijala žena u ruralnim područjima, poticanjem IKT-a i digitalizacije, stimuliranjem ženskoga poduzetništva i radom na pitanjima koja se odnose na dobrobit i zdravlje žena.

Klub zastupnika EPP-a uglavnom razmatra pitanja povezana s razlikom u plaćama, ekonomskom neovisnosti žena, siromaštvom u žena, nedovoljnom zastupljenosti žena u donošenju odluka te trgovinom i nasiljem nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Zalažemo se za potpunu jednakost muškaraca i žena u pogledu plaća i mirovina, kao i u pogledu napredovanja na radnome mjestu, u svim državama članicama.

Klub zastupnika EPP-a traži ciljane mjere usmjerene na povećanje stopa zaposlenosti žena kako bi se smanjila dugotrajna razlika u zapošljavanju muškaraca i žena od 11,5 % te kako bi se iskoristio puni potencijal sposobnosti i vještina žena na tržištu rada. Uložili smo napore i u borbu protiv svih vrsta nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama kako bismo osigurali zaštitu žrtava i kažnjavanje počinitelja.