committee

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Odprava diskriminacije na podlagi spola

Odbor ima pomembno vlogo pri opredeljevanju, spodbujanju in zaščiti pravic žensk v Evropi in zunaj nje z ustreznimi politikami enakih možnosti. To vključuje zavzemanje za enakost žensk in moških na trgu dela ter njihovo pravično obravnavo na delovnem mestu, in sicer tako, da se uskladi poklicno in zasebno življenje ter uvede prožne delovne ureditve z različnimi vrstami dopusta in ustanovami za otroško varstvo.

Poleg tega se odbor osredotoča na spodbujanje enakosti spolov v vseh političnih sektorjih EU, vključno z izobraževanjem, s posebnim poudarkom na naravoslovju, tehnologiji, inženirstvu, matematiki, IKT in digitalnem sektorju. Prav tako si prizadeva za povečanje potenciala žensk na podeželju, spodbujanje ženskega podjetništva ter reševanje vprašanj, povezanih z dobrim počutjem in zdravjem žensk.

Skupina ELS je zavezana temu, da bi vsaka ženska dobila priložnost za ambiciozno in uspešno življenje. Naše prednostne naloge se osredotočajo na ekonomsko osamosvajanje žensk, vključno z razvojem ekonomske neodvisnosti, digitalnih znanj ter podjetniških kompetenc. Prizadevamo si odpraviti razliko v plačah med spoloma in hkrati zagotavljamo polno udeležbo žensk na trgu dela, se borimo proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti, vključno z nasiljem v družini, ter odpravljamo digitalne razlike med spoloma.

Prav tako zagovarjamo spodbujanje evropske strategije oskrbe, da bi vsem omogočili dostop do visokokakovostnih storitev oskrbe.

Ženska se nasmehne v kamero

Ostali povezani dokumenti