committee

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

Uitbanning van gendergerelateerd geweld

De commissie is verantwoordelijk voor de definitie, bevordering en bescherming van vrouwenrechten binnen en buiten Europa en voor een beleid om gelijke kansen te bevorderen. Dit omvat onder meer de strijd voor gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en hun behandeling op het werk, bewerkstelliging van een evenwicht tussen werk en gezin, en flexibele arbeidsregelingen met verschillende soorten verlof en toegang tot zorgvoorzieningen.

De commissie houdt zich eveneens bezig met de horizontale toepassing van het gendergelijkheidsbeginsel in alle beleidssectoren van de EU, het scheppen van gelijke kansen in het onderwijs, de versterking van de positie van vrouwen in plattelandsgebieden, bevordering van ICT en digitalisering, stimulering van vrouwelijk ondernemerschap en het welzijn en de gezondheid van vrouwen.

De EVP-Fractie maakt zich vooral zorgen over de loonkloof, de economische onafhankelijkheid van vrouwen, armoede onder vrouwen, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsfuncties, en handel in en geweld tegen vrouwen en meisjes. Wij vinden dat mannen en vrouwen op het gebied van lonen, pensioenen en carrièremogelijkheden in alle lidstaten volledige gelijkheid moeten genieten.

De EVP-Fractie dringt aan op doelgerichte maatregelen om de het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten en zo de nog steeds bestaande arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen van 11,5 % te dichten en de vaardigheden en competenties van vrouwen op de arbeidsmarkt volledig te kunnen benutten. We hebben ons ook ingezet om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden en ervoor te zorgen dat slachtoffers worden beschermd en daders worden gestraft.

Andere gerelateerde inhoud