committee

Nőjog és esélyegyenlőség

A nemi alapú megkülönböztetés felszámolása

A bizottság feladata a nők jogainak meghatározása, előmozdítása és védelme Európában és Európán kívül, valamint az esélyegyenlőségi politika. Ez magában foglalja a férfiak és nők közötti egyenlőségért való küzdelmet a munkaerőpiacon és a munkahelyi bánásmódban, a szakmai munka és a családi idő közötti egyensúly megteremtésével, valamint a rugalmas munkarend bevezetésével, amely különböző típusú szabadságokat vagy az ápolási lehetőségekhez való hozzáférést foglal magában.

Foglalkozik továbbá a nemek közötti egyenlőség elvének valamennyi uniós szakpolitikai ágazatban történő horizontális végrehajtásával, az esélyegyenlőség megteremtésével az oktatásban, a nők vidéki területeken rejlő lehetőségeinek fokozásával, az IKT és a digitalizáció fellendítésével, a női vállalkozói kedv ösztönzésével, valamint a nők jólétével és egészségével kapcsolatos kérdésekkel.

A néppárti képviselőcsoport általános aggályai a bérszakadék, a nők gazdasági függetlensége, a női szegénység, a nők alulreprezentáltsága a döntéshozatalban, valamint a nők és lányok elleni emberkereskedelem és erőszak. Kiállunk a férfiak és nők teljes egyenlősége mellett a bérek és a nyugdíjak, valamint a karrierlehetőségek tekintetében minden tagállamban.

Az Európai Néppárti Képviselőcsoport célzott intézkedéseket sürget a nők foglalkoztatási arányának növelése érdekében, hogy leküzdjük a továbbra is fennálló 11,5%-os foglalkoztatási nemek közötti szakadékot, és kihasználjuk a nők munkaerő-piaci kompetenciáiban és készségeiben rejlő teljes potenciált. A nők és lányok elleni erőszak minden formája elleni küzdelem mellett is elköteleztük magunkat, hogy biztosítsuk az áldozatok védelmét és az elkövetők megbüntetését.

Egy nő mosolyog a kamerába

Más kapcsolódó tartalmak