committee

Drittijiet tan-Nisa u Ugwaljanza bejn is-Sessi

L-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess

Il-Kumitat huwa responsabbli biex jiddefinixxi, jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet tan-nisa fl-Ewropa u lil hinn minnha, u għal politika ta' opportunitajiet indaqs. Dan jinkludi l-ġlieda għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol u kif dawn jiġu ttrattati fuq il-post tax-xogħol billi jintlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol professjonali u l-ħin tal-familja u billi jinġiebu arranġamenti tax-xogħol flessibbli li jinkludu tipi differenti ta' leave jew aċċess għal faċilitajiet ta' kura.

Jittratta wkoll l-implimentazzjoni orizzontali tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-setturi kollha tal-politika tal-UE, joħloq opportunitajiet indaqs fl-edukazzjoni, isaħħaħ il-potenzjal tan-nisa fiż-żoni rurali, isaħħaħ l-ICT u d-diġitalizzazzjoni, jistimula l-intraprenditorija tan-nisa u jindirizza l-benesseri u s-saħħa tan-nisa.

It-tħassib ġenerali tal-Grupp tal-PPE huwa dwar id-differenza fil-pagi, l-indipendenza ekonomika tan-nisa, il-faqar tan-nisa, is-sottorappreżentanza tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet, u t-traffikar u l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet. Aħna favur l-ugwaljanza sħiħa bejn l-irġiel u n-nisa f'termini ta' pagi u pensjonijiet, kif ukoll fl-evoluzzjoni tal-karriera f'kull Stat Membru.

Il-Grupp tal-PPE qed jitlob miżuri mmirati bl-għan li jiżdiedu r-rati ta' impjieg tan-nisa biex tingħeleb id-differenza persistenti ta' 11.5 % bejn is-sessi fl-impjiegi u biex jiġi utilizzat il-potenzjal sħiħ tal-kompetenzi u l-ħiliet tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Indirizzajna l-isforzi tagħna wkoll lejn il-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet biex niżguraw li l-vittmi jkunu protetti u li l-awturi jiġu kkastigati.

Committee picture