Aftale indgået om den første EU-lov om vold mod kvinder

06.02.2024 18:24

Aftale indgået om den første EU-lov om vold mod kvinder

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Kvinder, der siger "stop"

"Dagens aftale om den første EU-lov nogensinde til bekæmpelse af vold mod kvinder markerer et historisk øjeblik for kvinders rettigheder i Europa," siger Frances Fitzgerald, MEP, næstformand for EPP-gruppen og Parlamentets hovedforhandler på den nye lov.

"Takket være denne historiske aftale vil cybervold mod kvinder blive forbudt i hele EU. Denne lovgivning markerer et afgørende skridt fremad i beskyttelsen af kvinder mod det alt for almindelige digitale misbrug, de møder i dag," understregede Fitzgerald.

"Med den nye lovgivning behøver kvinder i hele Europa ikke længere at frygte uautoriseret spredning af deres intime billeder, herunder deepfakes, på internettet. Deling af sådanne billeder uden samtykke vil blive anerkendt som en strafbar forbrydelse, hvilket signalerer et stort skift inden for beskyttelse af kvinder online," siger Fitzgerald.

Dette direktiv vil tvinge EU's medlemslande til at tage mere afgørende skridt til at straffe forskellige former for misbrug af kvinder, herunder cyberstalking. Det fastsætter minimumsstandarder for en ensartet håndtering af disse forbrydelser i hele EU.

Fitzgerald udtrykte både stolthed og skuffelse over resultatet af forhandlingerne: "Selvom vi fejrer de fremskridt, der er gjort, må vi erkende, at loven ikke indeholder de omfattende foranstaltninger, som mange havde håbet på, især ikke inddragelsen af voldtægt i lovgivningen. Det er dybt skuffende," sagde Fitzgerald. "Skylden ligger helt klart hos de medlemslande, især Frankrig og Tyskland, som modsatte sig, at det blev inkluderet."

Nathalie Colin-Oesterlé, MEP og forhandler for EPP-gruppen i Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, beklager, at lovgivningen er blevet reduceret til "en halv lov". "I dag, med en restriktiv definition af voldtægt i visse medlemsstater, herunder Frankrig, er der meget få klager, der får medhold. Det handler om at udvide omfanget af beviser."

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold