committee

Drepturile femeilor și egalitatea de gen

Eliminarea discriminării pe criterii de gen

Comisia este responsabilă cu definirea, promovarea și protejarea drepturilor femeilor în Europa și în afara acesteia, precum și pentru o politică privind egalitatea de șanse. În acest domeniu se încadrează lupta pentru egalitatea între bărbați și femei pe piața forței de muncă și modul în care sunt tratați la locul de muncă, prin găsirea unui echilibru între viața profesională și timpul petrecut în familie, și introducerea unor formule flexibile de lucru, care să includă diferite tipuri de concediu sau acces la facilități de îngrijire.

Aici sunt abordate, de asemenea, punerea în aplicare orizontală a principiului egalității de gen în toate sectoarele de politică ale UE, creând oportunități egale în educație, sporind potențialul femeilor în zonele rurale, stimulând TIC și digitalizarea, stimulând spiritul antreprenorial al femeilor și abordând bunăstarea și sănătatea femeilor.

Preocupările generale ale Grupului PPE sunt legate de diferențele de remunerare, de independența economică a femeilor, de sărăcia în rândul femeilor, de subreprezentarea femeilor în procesul de luare a deciziilor și de traficul și violența împotriva femeilor și a fetelor. Susținem egalitatea totală între bărbați și femei în ceea ce privește salariile și pensiile, precum și evoluția carierei, în fiecare stat membru.

Grupul PPE solicită luarea unor măsuri specifice care să vizeze creșterea ratei ocupării forței de muncă în rândul femeilor, pentru a combate disparitatea persistentă de gen de 11,5 % în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și pentru a utiliza la potențialul maxim competențele și abilitățile femeilor pe piața forței de muncă. De asemenea, am depus eforturi în vederea combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor, pentru a ne asigura că victimele sunt protejate și că făptașii sunt pedepsiți.

Conținut conex