committee

Drepturile femeilor și egalitatea de gen

Eliminarea discriminării bazate pe gen

Comisia este responsabilă pentru definirea, promovarea și protejarea drepturilor femeilor în Europa și în afara ei, precum și pentru o politică de egalitate de șanse. Aceasta include lupta pentru egalitatea între bărbați și femei pe piața muncii și modul în care acestea sunt tratate la locul de muncă, prin stabilirea unui echilibru între activitatea profesională și timpul petrecut în familie și introducerea unor acorduri de lucru flexibile care să includă diferite tipuri de concediu sau accesul la facilități de îngrijire.

De asemenea, se referă la punerea în aplicare pe orizontală a principiului egalității de gen în toate sectoarele de politică ale UE, la crearea de oportunități egale în domeniul educației, la consolidarea potențialului femeilor în zonele rurale, la stimularea TIC și a digitalizării, la stimularea spiritului antreprenorial al femeilor și la abordarea bunăstării și sănătății femeilor.

Preocupările generale ale Grupului PPE se referă la diferențele de remunerare, independența economică a femeilor, sărăcia în rândul femeilor, subreprezentarea femeilor în procesul de luare a deciziilor, precum și traficul și violența împotriva femeilor și fetelor. Susținem egalitatea completă între bărbați și femei în ceea ce privește salariile și pensiile, precum și evoluția carierei, în fiecare stat membru.

Grupul PPE solicită măsuri specifice care vizează creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor pentru a combate diferența de gen în materie de ocupare a forței de muncă de 11,5% care persistă și pentru a utiliza întregul potențial al competențelor și abilităților femeilor pe piața muncii. De asemenea, am depus eforturi pentru a combate toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor, pentru a ne asigura că victimele sunt protejate și autorii sunt pedepsiți.

O femeie zâmbește la cameră

Conținut conex