committee

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων

Εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου

Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό, την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών εντός και εκτός Ευρώπης, καθώς και για την πολιτική ίσων ευκαιριών. Αυτό περιλαμβάνει τον αγώνα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται στην εργασία, με την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής εργασίας και οικογενειακού χρόνου και την εισαγωγή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας που περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους αδειών ή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις φροντίδας.

Ασχολείται επίσης με την οριζόντια εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την ενίσχυση του δυναμικού των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, την ενίσχυση των ΤΠΕ και της ψηφιοποίησης, την τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της ευημερίας και της υγείας των γυναικών.

Οι γενικές ανησυχίες της Ομάδας ΕΛΚ αφορούν το μισθολογικό χάσμα, την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, τη γυναικεία φτώχεια, την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την εμπορία και τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Υποστηρίζουμε την πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, καθώς και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, σε κάθε κράτος μέλος.

Η Ομάδα του ΕΛΚ ζητά στοχευμένα μέτρα με στόχο την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, ώστε να καταπολεμηθεί το συνεχιζόμενο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην απασχόληση που ανέρχεται στο 11,5% και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των γυναικών στην αγορά εργασίας. Έχουμε επίσης βάλει τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών.

Μια γυναίκα χαμογελάει στην κάμερα

Άλλα συναφή περιεχόμενα