Den nuværende plan for EU's etiske organ krænker retsstatsprincippet

13.03.2024 18:44

Den nuværende plan for EU's etiske organ krænker retsstatsprincippet

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
etik

EPP-gruppen kritiserer kraftigt resultatet af de seneste forhandlinger om at etablere et etisk organ i EU og opfordrer alle politiske grupper i Europa-Parlamentet til at afvise aftalen og i stedet etablere et standardsættende organ.

"Aftalen om det etiske organ, som den er blevet forhandlet, er dårligt formuleret. Den nye institution mangler ethvert juridisk grundlag i traktaterne, hvilket gør dens beslutninger sårbare over for udfordringer i retten. Rådet, som er en af de vigtigste lovgivere i EU, vil ikke være underlagt indholdet af aftalen. Organet vil have beføjelser til at tage egne initiativer uden parlamentarisk kontrol, hvilket er i strid med det frie mandat og retsstatsprincippet," siger Sven Simon, MEP og talsmand for EPP-gruppen i konstitutionelle anliggender.

"Placeringen af organets sekretariat i Kommissionens domæne vender op og ned på det forfatningsmæssige princip om magtens tredeling og bringer den lovgivende magts uafhængighed i EU i fare. I realiteten vil dette etablere et disciplinært kammer for lovgivningen. I lyset af de aktuelle debatter om retsstatsprincippet i nogle medlemsstater skaber dette en farlig præcedens og kan tjene som model for svækkelse af parlamenter i hele EU. Aftalen udgør et frontalangreb på Europa-Parlamentet indefra. EPP-gruppen opfordrer alle politiske grupper til at afvise aftalen og i stedet etablere et standardsættende organ. Overholdelse af reglerne skal nødvendigvis være underlagt en retlig procedure og EU-Domstolen," understreger Simon.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold