'Uafhængigt etisk organ' er et frontalangreb på europæisk parlamentarisme

25.04.2024 9:21

'Uafhængigt etisk organ' er et frontalangreb på europæisk parlamentarisme

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Detaljer om retssalen

Det såkaldte "uafhængige etiske organ" er fundamentalt fejlbehæftet og truer den europæiske parlamentarisme. I sin nuværende form mangler det et retsgrundlag, svækker magtadskillelsen og garanterer ikke sin uafhængighed. EPP-gruppen er derfor stærkt imod resultatet af de seneste forhandlinger mellem EU-institutionerne og opfordrer til en revideret tilgang. En "Kommission for standarder i EU's offentlige kontorer" ville være en meget bedre løsning.

"Det foreslåede organs ret til at undersøge og offentliggøre individuelle sager kan føre til, at uskyldige medlemmer af Europa-Parlamentet bliver udstillet offentligt og dømt af den offentlige mening, selv i sager, hvor der ikke er sket nogen forseelse," siger Sven Simon MEP, EPP-gruppens talsmand i Parlamentets Udvalg for Konstitutionelle Anliggender.

"Rådet er med til at fastsætte de etiske regler, men nægter at være bundet af dem, hvilket skaber en uacceptabel institutionel ubalance. Desuden er det yderst problematisk at placere sekretariatet under Kommissionens myndighed, da det ikke respekterer magtadskillelsen. Endelig skal de såkaldt uafhængige eksperter i det "etiske organ" genvælges efter tre år. Det bringer deres uafhængighed i fare," fortsætter Simon.

"I stedet for at fokusere på at fastsætte klare juridiske regler og standarder, vil organet dømme på det glatte grundlag af etik, hvilket har potentiale til politisk misbrug," forklarer Simon. "Dette organ må ikke på samme tid erstatte politi, anklagere og dommere. Det må heller ikke blive en supermagt over både den lovgivende og den udøvende magt i EU. Det kunne tjene som en farlig model for autokratiske regeringer til at oprette lignende institutioner på nationalt plan for at kvæle oppositionen."

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold