EU-landene har brug for effektive og troværdige gældsregler

11.12.2023 12:01

EU-landene har brug for effektive og troværdige gældsregler

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Forretningsmand går mod euro på ståltovet

"Da den nuværende generelle undtagelsesklausul udløber den 31. december, er det vigtigt at skabe klarhed om vores nye skatteregler hurtigt. Jeg er glad for, at Europa-Parlamentet nu tager sit ansvar. Vi har fundet en god balance mellem at reducere overdreven offentlig gæld og skabe plads til nødvendige investeringer," siger Esther de Lange, MEP og hovedforhandler på reformen af Stabilitets- og Vækstpagten, som Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg skal stemme om i dag.

Reformen vil omforme de europæiske finanspolitiske regler, som er grundlaget for en sund økonomi og den europæiske monetære union.

"EPP-gruppen har presset på for at få en troværdig ramme for økonomisk styring, der er baseret på solide regler, overholdelse og håndhævelse. Den nye økonomiske styring vil være mere landespecifik, men inden for en EU-ramme. For eksempel lykkedes det os at sætte et konkret tal på den krævede årlige gældsreduktion på 1 procent af BNP for medlemsstater med høj gæld. Vi tilføjede også et konkret tal for, hvor meget medlemsstaterne maksimalt må afvige fra deres nettoudgiftssti. Den slags konkrete sikkerhedsforanstaltninger er med til at sikre gældsbæredygtighed og en fælles EU-tilgang, samtidig med at der tages hensyn til de forskellige udgangspositioner i medlemsstaterne," forklarer De Lange.

"Parlamentets forslag giver også plads til de nødvendige strategiske investeringer, både ved at være kontracyklisk* generelt og ved at lægge særlig vægt på disse investeringer i specifikke dele af rapporten. Men dette rum gives samtidig med, at det overordnede mål om gældsbæredygtighed respekteres. Sunde finanser og bæredygtige gældsniveauer er fortsat nøglen, især i lyset af den seneste stigning i de offentlige låneomkostninger," konkluderede hun.

*Modcykliske politikker køler økonomien ned i opgangstider og stimulerer den i nedgangstider.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold