committee

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Jiġi stimolat it-tkabbir biex jiżdiedu l-impjiegi

F'livell għoli, dan il-kumitat għandu l-għan li jistimula t-tkabbir u, b'hekk, iżid l-impjiegi madwar l-Ewropa billi jippromwovi l-istabbiltà u l-investiment. Hu favur suq finanzjarju ħieles iżda responsabbli li jopera fi ħdan qafas legali ċar.

Aħna ħdimna b'suċċess għal dixxiplina fiskali akbar fl-Ewropa biex jiġi evitat li d-dejn pubbliku jispiċċa mingħajr kontroll. Aħna konna wkoll il-mutur wara r-riformi mmirati biex tiżdied il-kompetittività, favur li jinġabru flimkien ir-riżorsi finanzjarji fost l-Istati Membri tal-UE.

Minħabba prattiki ta' self irresponsabbli mill-banek, ta' ġestjoni ħażina u regolamentazzjoni insuffiċjenti tas-settur finanzjarju li wasslu għal kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji fil-passat, il-Grupp tal-PPE nsista favur il-ħolqien ta' tliet korpi Ewropej ta' kontroll ġodda biex jissorveljaw il-banek, is-swieq finanzjarji, il-fondi tal-pensjonijiet u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Issa jeħtieġ li niżguraw leġiżlazzjoni dwar ir-riforma bankarja, il-kriminalità finanzjarja u li nippromwovu investiment li jkun implimentat kif suppost. Se nkomplu naħdmu biex nimmobilizzaw l-investiment privat.