committee

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Jiġi stimolat it-tkabbir biex jiżdiedu l-impjiegi

F’livell għoli, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji għandu l-għan li jippromwovi l-istabbiltà finanzjarja u l-investiment, jinkoraġġixxi l-fluss ħieles tal-kapital madwar l-Unjoni Ewropea, u jistimula t-tkabbir, u b’hekk jiżdiedu l-impjiegi. Il-kumitat huwa favur suq finanzjarju ħieles u responsabbli li jopera f’qafas legali ċar, li jappoġġja lin-negozji u liċ-ċittadini Ewropej.

Aħna rnexxielna nippromwovu b’suċċess dixxiplina fiskali akbar fl-Ewropa biex jiġi evitat li d-dejn pubbliku jispiċċa mingħajr kontroll. Barra minn hekk, konna l-moħħ wara r-riformi mmirati biex tiżdied il-kompetittività u biex nipprovdu reazzjoni soda għall-isfidi ekonomiċi waqt sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

Fid-dawl tal-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji tal-passat, il-Grupp tal-PPE ħeġġeġ għall-ħolqien ta’ korpi Ewropej ġodda ta’ kontroll biex jissorveljaw il-banek, is-swieq finanzjarji, il-fondi tal-pensjonijiet, u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Konna wkoll il-moħħ wara l-istabbiliment ta’ qafas regolatorju Ewropew ġdid għall-kriptoassi li jipprovdi ċertezza legali għall-emittenti, jiggarantixxi drittijiet ugwali għall-fornituri tas-servizz, u jiżgura standards għoljin għall-konsumaturi u l-investituri. Fil-mixja ‘l quddiem, irridu niżguraw li l-leġiżlazzjoni dwar ir-riforma bankarja, il-kriminalità finanzjarja, u l-promozzjoni tal-investiment tiġi implimentata kif suppost, u li nkomplu nagħmlu progress lejn suq uniku veru għas-servizzi finanzjarji.

Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together