committee

Ekonomske in monetarne zadeve

S spodbujanjem rasti do več delovnih mest

Namen tega odbora je spodbuditi visoko stopnjo rasti, da bi ustvarili nova delovna mesta po vsej Evropi, in sicer s povečevanjem stabilnosti in naložb. Odbor si prizadeva za prost in hkrati odgovoren finančni trg, ki deluje znotraj jasnega pravnega okvira.

Uspešno smo se zavzeli za večjo fiskalno disciplino v Evropi, da bi preprečili padec javnih izdatkov. Bili smo tudi gonilna sila reform za krepitev konkurenčnosti in pozvali smo k večjemu združevanju finančnih sredstev držav članic EU.

Pretekle gospodarske in finančne krize so bile posledica neodgovornih posojilnih praks bank, slabega upravljanja in neustreznih predpisov za finančni sektor. Skupina ELS je zato odločno podprla ustanovitev treh novih evropskih nadzornih organov za nadzor bank, finančnih trgov, pokojninskih skladov in zavarovalnic. Zdaj moramo zagotoviti zakonodajo na področju bančnih reform, finančnega kriminala ter spodbuditi naložbe in njihovo pravilno izvajanje. Še naprej si bomo prizadevali za mobilizacijo zasebnih naložb.

Ostali povezani dokumenti