committee

Ekonomske in monetarne zadeve

Spodbujanje rasti za povečanje števila delovnih mest

Cilj tega odbora je na visoki ravni spodbuditi rast in s tem povečati število delovnih mest v Evropi s spodbujanjem stabilnosti in naložb. Zavzema se za svoboden, a odgovoren finančni trg, ki deluje v jasnem pravnem okviru.

Uspešno smo si prizadevali za večjo fiskalno disciplino v Evropi, da bi preprečili, da bi javni dolg ušel izpod nadzora. Bili smo tudi gonilna sila reform za povečanje konkurenčnosti in se zavzemali za večje združevanje finančnih sredstev med državami članicami EU.

Ker so neodgovorna posojilna praksa bank, slabo upravljanje in nezadostna ureditev finančnega sektorja v preteklosti sprožili gospodarsko in finančno krizo, si je Skupina EPP močno prizadevala za ustanovitev treh novih evropskih nadzornih organov za nadzor bank, finančnih trgov, pokojninskih skladov in zavarovalnic. Zdaj moramo zagotoviti ustrezno izvajanje zakonodaje o bančni reformi, finančnem kriminalu in spodbujanju naložb. Še naprej si bomo prizadevali za mobilizacijo zasebnih naložb.

Euro Valuta: Kupi bankovcev za 5, 10, 20 in 50 evrov [nid:30050]

Ostali povezani dokumenti