committee

Ekonomska i monetarna politika

Poticanje rasta radi povećanja broja radnih mjesta

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku nastoji na visokoj razini promicati financijsku stabilnost i ulaganja, poticati slobodan protok kapitala diljem Europske unije i poticati rast, čime se povećava broj radnih mjesta. Odbor se zalaže za slobodno ali odgovorno financijsko tržište koje djeluje u jasnom zakonskom okviru pružajući tako potporu europskim poduzećima i građanima.

S uspjehom smo se zalagali za veću fiskalnu disciplinu u Europi kako se javni dug ne bi oteo kontroli. Također smo bili pokretači reformi usmjerenih na povećanje konkurentnosti i na odlučan odgovor na gospodarske izazove u kriznim situacijama.

S obzirom na prošle gospodarske i financijske krize, Klub zastupnika EPP-a zalagao se za osnivanje novih europskih nadzornih tijela za nadzor banaka, financijskih tržišta, mirovinskih fondova i osiguravajućih društava. Također smo bili pokretačka snaga za stvaranje novog europskog regulatornog okvira za kriptoimovinu, kojim se izdavateljima pruža pravna sigurnost, jamče jednaka prava pružateljima usluga i osiguravaju visoki standardi za potrošače i ulagatelje. U budućnosti moramo osigurati pravilnu provedbu zakonodavstva o reformi banaka, financijskom kriminalu i promicanju ulaganja te nastaviti napredovati prema istinskom jedinstvenom tržištu financijskih usluga.

Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together