committee

Economische en monetaire zaken

Groei stimuleren voor meer banen

Op hoog niveau wil deze commissie de groei stimuleren en daarmee de werkgelegenheid in heel Europa vergroten door stabiliteit en investeringen te bevorderen. Zij pleit voor een vrije maar verantwoordelijke financiële markt die opereert binnen een duidelijk wettelijk kader.

We hebben met succes aangedrongen op meer begrotingsdiscipline in Europa om te voorkomen dat de overheidsschuld uit de hand zou lopen. We waren ook de drijvende kracht achter hervormingen om het concurrentievermogen te vergroten en pleitten voor meer bundeling van financiële middelen tussen de EU-lidstaten.

Omdat onverantwoordelijke leenpraktijken van banken, slecht beheer en onvoldoende regulering van de financiële sector in het verleden economische en financiële crises hebben veroorzaakt, heeft de PPE-Fractie hard geijverd voor de oprichting van drie nieuwe Europese controleorganen om toezicht te houden op banken, financiële markten, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. We moeten er nu voor zorgen dat de wetgeving inzake de hervorming van het bankwezen, financiële criminaliteit en de bevordering van investeringen correct wordt uitgevoerd. We zullen blijven aandringen op het mobiliseren van particuliere investeringen.

Euromunten: Stapels biljetten van 5, 10, 20 en 50 euro op elkaar gestapeld [nid:30050]

Andere gerelateerde inhoud