committee

Afaceri economice și monetare

Stimularea creșterii economice pentru mai multe locuri de muncă

La nivel înalt, Comisia pentru afaceri economice și monetare urmărește să promoveze stabilitatea financiară și investițiile, să încurajeze libera circulație a capitalurilor în întreaga Uniune Europeană și să stimuleze creșterea economică, și astfel crearea de locuri de muncă. Comisia pledează pentru o piață financiară liberă și responsabilă, care să funcționeze într-un cadru juridic clar, sprijinind întreprinderile și cetățenii europeni.

Am pledat cu succes pentru o disciplină fiscală în Europa, pentru a împiedica pierderea controlului asupra datoriei publice. În plus, am fost forța motrice a reformelor menite să stimuleze competitivitatea și să ofere un răspuns ferm la provocările economice în situații de criză.

Având în vedere crizele economice și financiare din trecut, Grupul PPE a insistat asupra creării unor noi organisme europene de control care să supravegheze băncile, piețele financiare, fondurile de pensii și societățile de asigurări. Am fost, totodată, forța motrice a instituirii unui nou cadru european de reglementare pentru criptoactive, care oferă securitate juridică emitenților, garantează drepturi egale pentru prestatorii de servicii și asigură standarde ridicate pentru consumatori și investitori. În viitor, trebuie să ne asigurăm că legislația privind reforma bancară, criminalitatea financiară și promovarea investițiilor este pusă în aplicare în mod cuvenit și că vom continua să facem progrese în direcția unei veritabile piețe unice a serviciilor financiare.

Moneda euro: Teancuri de bancnote de 5, 10, 20 și 50 de euro stivuite împreună [nid:30050]

Conținut conex