committee

Afaceri economice și monetare

Stimularea creșterii pentru mai multe locuri de muncă

La un nivel înalt, această comisie își propune să stimuleze creșterea economică și, astfel, să sporească numărul de locuri de muncă în Europa, prin promovarea stabilității și a investițiilor. Ea susține o piață financiară liberă, dar responsabilă, care să funcționeze într-un cadru juridic clar.

Am promovat cu succes o mai mare disciplină fiscală în Europa, pentru a evita ca datoriile publice să scape de sub control. Am fost, de asemenea, forța motrice din spatele reformelor care au vizat creșterea competitivității, pledând pentru o punere în comun sporită a resurselor financiare între statele membre ale UE.

Având în vedere practicile iresponsabile de creditare ale băncilor, gestionarea deficitară și reglementarea insuficientă a sectorului financiar care au declanșat crizele economice și financiare din trecut, Grupul PPE a susținut cu fermitate crearea a trei noi organisme europene de control pentru supravegherea băncilor, a piețelor financiare, a fondurilor de pensii și a societăților de asigurări. În prezent, trebuie să ne asigurăm că legislația privind reforma bancară, criminalitatea financiară și investițiile este pusă în aplicare în mod corespunzător. Vom continua să depunem eforturi pentru a mobiliza investițiile private.

Conținut conex