Nye gældsregler vil være gode, men kun hvis de implementeres seriøst

23.04.2024 9:34

Nye gældsregler vil være gode, men kun hvis de implementeres seriøst

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Forretningsmand går mod euro på ståltovet

Klare regler, klar håndhævelse og en fornuftig balance mellem at reducere overdreven gæld og give mulighed for investeringer: Det var EPP-Gruppens kompas, da vi udformede de nye finanspolitiske regler for EU's medlemsstater.

"Denne reform er både en frisk start og en tilbagevenden til finanspolitisk ansvarlighed. De gamle finanspolitiske regler havde mange svagheder og smuthuller og led under en næsten ikke-eksisterende håndhævelse. Den nye ramme udgør et solidt fundament for EU's økonomiske og monetære union. Reglerne vil være enklere og mere forudsigelige fremover," forklarede Markus Ferber, MEP, EPP's talsmand for økonomiske og monetære anliggender, forud for afstemningen på plenarmødet i april.

Den økonomiske styring vil være mere landespecifik, men inden for en EU-ramme. "For eksempel er det lykkedes os at sætte et konkret tal på den krævede årlige gældsreduktion på 1 procent af BNP for medlemsstater med høj gæld. Vi har også tilføjet et håndgribeligt tal for den maksimale afvigelse, som medlemsstaterne har lov til at foretage fra deres nettoudgiftssti. Denne slags solide sikkerhedsforanstaltninger er med til at sikre gældsbæredygtighed og en fælles EU-tilgang, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstaternes forskellige udgangspositioner," forklarer Ferber.

"Men om den nye ramme virkelig bliver bedre end den gamle, afhænger af Kommissionens vilje. Institutionen er nødt til at føre en streng håndhævelsespolitik og sikre, at den finanspolitiske konsolidering ikke bliver forsinket. Hvis Kommissionen anvender den samme "laissez-faire"-strategi som med de gamle regler, er vi dødsdømte. Sunde finanser og bæredygtige gældsniveauer er fortsat afgørende, især i lyset af den seneste stigning i omkostningerne ved offentlig låntagning," konkluderer Ferber.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold