Nové prostředky boje proti komerčnímu pirátství

09.06.2015 15:07

Nové prostředky boje proti komerčnímu pirátství

Video picture
Překlad
Select language:

„Dodržení práv duševního vlastnictví je nezbytné pro růst a inovace v Evropě. Duševní vlastnictví není jenom o autorském právu, ale i o ochranných známkách a patentech, a každá z těchto právních oblastí je důležitá pro vytváření hodnot evropských služeb a zboží a přispívá k evropské kulturní rozmanitosti. Podle statistiky bylo v roce 2012 na vnějších evropských hranicích zaznamenáno více než 90 tisíc případů porušení autorských práv. Zavedení adekvátních pravidel ochrany proti komerčnímu padělání napomůže konkurenceschopnosti v EU,“ řekl Pavel Svoboda, předseda právního výboru Evropského parlamentu.

Evropský parlament odhlasoval zprávu Pavla Svobody týkající se zprávy o prosazování práv duševního vlastnictví v EU většinou 529 hlasů oproti 143 (28 poslanců se zdrželo). Parlament podpořil sdělení Evropské komise z července 2014, v němž je představen Akční plán týkající se dodržování práv duševního vlastnictví, s dodatkem, že za prosazování práv duševního vlastnictví zodpovídají primárně veřejné orgány členských států.

Akční plán navrhuje nové prostředky prosazování práv duševního vlastnictví a navrhuje zavést „princip sledování peněz“, jehož cílem je zabavit peněžní prostředky porušovatelů autorského práva na obchodní bázi. Dále se zabývá problematikou zvyšování povědomí o ochraně autorského práva, zajištění integrity dodavatelských řetězců, snížení zisků v on-line prostředí, pomoci malým a středním podnikům, zavedení systému zpětného zúčtování, lepší spolupráce mezi vnitrostátními orgány, monitorování veřejných zakázek v oblastech porušujících práva duševního vlastnictví.

"Podporujeme snahu Evropské komise pomoci malým a středním podnikům. Je to součást řady opatření na pomoc malým a středně velkým podnikům a způsob, jak podpořit kreativitu v Evropě. Věřím, že Evropská komise promění myšlenky v konkrétní legislativní návrhy před červencem 2016," řekl Pavel Svoboda.

Další informace