Chránit spotřebitele před vadnými a nefunkčními výrobky.

12.03.2024 13:44

Chránit spotřebitele před vadnými a nefunkčními výrobky.

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Chytrý telefon vzplál

Evropský parlament dnes konečně přijal nová opatření na lepší ochranu spotřebitelů před škodami způsobenými vadnými výrobky. "Pro skupinu EPP je to velký úspěch. Revidovanou směrnicí o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem umožňujeme poškozeným osobám v celé Evropě požadovat náhradu škody způsobené vadným výrobkem," uvedl poslanec Pascal Arimont, který o zákonu jednal ve výboru pro právní záležitosti.

"Tím, že nový zákon zmírňuje důkazní břemeno a umožňuje kolektivní odškodnění, usnadní spotřebitelům přístup k odškodnění. Vzhledem k již existujícímu režimu přísné odpovědnosti však muselo být důkazní břemeno hospodářského subjektu omezeno na přiměřenou míru," dodal poslanec Evropského parlamentu Andreas Schwab, spolunavrhovatel za skupinu EPP ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

Politická dohoda, které bylo dosaženo v prosinci a která byla nyní přijata na plenárním zasedání, zajišťuje, že společnosti musí mít podnik se sídlem v EU, který může nést odpovědnost za újmu - i když výrobek nebyl zakoupen v EU. "Do oblasti působnosti zákona bude zahrnut také software, aplikace a umělá inteligence, kde budou hospodářské subjekty odpovědné za úrazy způsobené vadami jejich výrobků. Díky tomuto přizpůsobení digitalizaci, ale také oběhovému hospodářství a globálním hodnotovým řetězcům je nový právní rámec odolný vůči budoucnosti," uvedl Arimont.

Revidovaný zákon poskytuje určitou ochranu začínajícím podnikům působícím v digitálním odvětví, což jim v konečném důsledku umožňuje pokračovat v inovacích. "Dosahujeme pečlivé rovnováhy mezi potřebami obětí poškozených vadnými výrobky a právní jistotou, kterou si hospodářské subjekty zaslouží na dnešních rychle se měnících trzích," uzavřel Arimont.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 178 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace

Koordinátoři
news
Přečtěte si více
Koordinátoři
news
Přečtěte si více
aerial view of a ship full of shipping containers
podcast
Přečtěte si více
a group of people working in a technical workshop
podcast
Přečtěte si více