Sociální tržní hospodářství, na kterém záleží, vize skupiny EPP pro evropskou sociální politiku

21.02.2024

Sociální tržní hospodářství, na kterém záleží, vize skupiny EPP pro evropskou sociální politiku

Žáci pozorují sebevědomého truhláře, jak v dílně řeže elektrickou pilou

V EU se každoročně vyrobí zboží v hodnotě bilionů eur, od automobilů a léčiv po data a špičkové technologie. Naše společnosti úspěšně konkurují po celém světě: tvoříme 16 % světového obchodu. Naše malé a střední podniky zaměstnávají téměř 100 milionů lidí. Z trosek druhé světové války a zkázy, kterou po sobě zanechaly autokracie, vybudovali křesťanští demokraté sociálně tržní hospodářství, které odpovídá ambicím našich demokracií. Sociální tržní hospodářství je férové hřiště, kde si podniky mohou konkurovat, kde je zaručena svoboda všech, ať už dodavatelů nebo odběratelů, a kde všichni hrají podle pravidel. Jde o to zajistit, aby každý měl spravedlivou šanci na úspěch, a zároveň se postarat o ty, kteří mají problémy.

Díky sociálně tržnímu hospodářství má Evropa jednu z největších středních tříd na světě: lidi, kteří si svůj úspěch vybudovali tvrdou prací a vášní pro své řemeslo. V posledních letech byla evropská střední třída oslabena hospodářskou krizí, pandemií a rostoucími cenami potravin a elektřiny. Každý pátý Evropan se nyní potýká s problémy, jak vyjít s penězi. Mladí lidé odkládají založení rodiny ze strachu, že si nebudou moci dovolit náklady, a starší lidé se snaží vyžít ze svých důchodů. Existují také hlubší problémy, které brzdí sociální a hospodářský rozvoj Evropy - ženy mají stále o 12 % nižší platy než muži a děti rodičů s nízkou úrovní vzdělání jsou šestkrát častěji ohroženy chudobou než ostatní.

Sedm z deseti občanů se domnívá, že Evropa musí hrát roli při řešení sociálních otázek. Zatímco socialisté volají po výdajových programech v celé EU bez ohledu na národní rozdíly a liberálové věří, že trh sám o sobě může vše vyřešit, my ve skupině EPP chceme sociálně tržní hospodářství, kterému na tom záleží. Ceníme si subsidiarity; členské státy mají nejlepší předpoklady k tomu, aby se staraly o blaho svých občanů. Na rozdíl od populistů se však s našimi občany shodneme: Evropa musí přispět k řešení chudoby a nerovnosti. Ne přidávat byrokracii, ale stanovit jasná pravidla, která podpoří inovace, ochrání pracovníky, posílí postavení mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy a zajistí, aby naše ekonomika byla vhodná pro budoucnost. Musíme lidem zajistit co nejlepší podmínky pro vytváření růstu.

Evropa musí přispět k řešení chudoby a nerovnosti. Ne přidávat byrokracii, ale stanovit jasná pravidla, která podpoří inovace, ochrání pracovníky, posílí postavení mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy a učiní naši ekonomiku vhodnou pro budoucnost. Musíme lidem zajistit nejlepší podmínky pro vytváření růstu.

Pro začátek musíme vytvořit pracovní místa tím, že urychlíme inovace. Inovace máme v DNA: tvoříme 6 % světové populace, ale na celosvětovém výzkumu a vývoji se podílíme 18 %. Představte si, co bychom mohli dokázat, kdybychom plně využili náš potenciál. Chceme investiční plán pro kvalitní evropská pracovní místa, který by investoval do výzkumu a vývoje, přičemž členské státy by společně investovaly 4 % HDP. Inovace nám také musí pomoci odstranit rozdíly mezi muži a ženami: zahájíme program financování, který výrazně zvýší počet začínajících podniků vedených ženami v oblastech technologických inovací.

Musíme zajistit, aby evropské hospodářství fungovalo pro všechny pracovité Evropany. Především musíme zajistit bezpečná a zdravá pracoviště, která budou držet krok s dnešními pracovními modely a umožní rodičům skloubit pracovní a rodinný život, například prostřednictvím většího využívání práce na dálku a rodičovské dovolené, což je myšlenka, kterou v Německu zavedla Ursula von der Leyenová, když byla ministryní pro rodinu. Zadruhé je třeba vybudovat skutečný evropský trh práce: podporovat evropský průkaz sociálního zabezpečení a posílit Evropský orgán práce (ELA), aby bylo zajištěno, že Evropané mohou volně pracovat v celé Evropě bez další zátěže a rizika sociálního vyloučení. Chceme také vytvořit evropskou záruku pro pracovníky na digitálním trhu, abychom zajistili práva pracovníků v gig ekonomice a zároveň respektovali pravomoci členských států a posílili odbory a sociální partnery. Na trhu práce i mimo něj je inkluze pro Evropu jedinou cestou vpřed. Chceme evropský průkaz osob se zdravotním postižením, který zaručí rovná práva osobám se zdravotním postižením v celé EU.

Musíme také pomoci mladým lidem při startu jejich kariéry. Výzkumy ukazují, že úroveň vzdělání a technická specializace jsou klíčovými prediktory příjmů. Budeme pokračovat v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a v přeměně odlivu mozků v jejich zisk, rozšíříme přístup k programu Erasmus+ a zlepšíme program Objevte EU, aby každý mladý Evropan mohl poznávat naše různé kultury. Zároveň chceme z Evropy vytvořit ideální prostředí pro naše seniory, zajistit jejich dobré životní podmínky, podporovat aktivní stárnutí a jejich zapojení do společnosti.

Sociální tržní hospodářství - vynález křesťanských demokratů - je tajemstvím schopnosti Evropy podporovat silné hospodářství napříč různými společnostmi. Ekonomika založená na lidech, nikoli na ideologii. Ekonomika založená na inovacích a subsidiaritě, nikoli na byrokracii. Ekonomika založená na odpovědnosti a solidaritě, nikoli na egoismu. Konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství, které se stará o každého Evropana, to je naše vize evropské sociální politiky.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace