Dennis RADTKE

europoslanec/europoslankyně

Dennis RADTKE

How to contact me ?

Dennis RADTKE

europoslanec/europoslankyně
Německo
Christlich Demokratische Union Deutschlands
BRUSSEL

SPINELLI 14E115 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45650

STRASBOURG

WEISS T11057 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75650

BIO

Dennis Radtke se narodil v roce 1979 ve Wattenscheidu, čtvrti města Bochum v Porúří. Porúří, které je silně ovlivněno rozmanitým průmyslem, je největší metropolitní oblastí v Německu a v rámci Evropské unie je třetí největší. Dennis Radtke je prostřední dítě a má dva bratry.

Po složení německé maturity nastoupil do učení jako asistent průmyslového podniku u společnosti Dr. C. Otto Feuerfest GmbH v Bochumi. Od té doby je členem odborového svazu pro hornictví, chemii a energetiku (IG BCE). Během svého působení jako asistent průmyslového podniku byl pan Radtke aktivním členem skupiny zastupující mladé lidi a učně v tomto odborovém svazu. V letech 2006 až 2008 se účastnil trainee programu IG BCE, který ukončil jako generální tajemník odborů. Až do začátku svého mandátu v Evropském parlamentu pracoval deset let na této pozici, naposledy jako oblastní manažer v Moers v Severním Porýní-Vestfálsku.

Dennis Radtke je členem CDU (Křesťanskodemokratická unie, strana v Německu) a také jejího sdružení CDA (Křesťanskodemokratické sdružení zaměstnanců). V letech 2007 až 2014 byl celostátním předsedou mladé CDA v Německu. Od roku 2007 je členem spolkového výboru CDA. Od roku 2013 je také primárním zástupcem zemského stranického lídra CDA Severní Porýní-Vestfálsko a regionálním stranickým lídrem CDA Porúří, největšího regionálního sdružení CDA v Německu. V roce 2012 se stal členem předsednictva strany CDU spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a v roce 2016 členem spolkových výborů "Evropa" a "Práce a sociální věci" CDU Německa. Od roku 2008 je také členem regionálního shromáždění regionálního sdružení Porúří (RVR - Regionalverband Ruhrgebiet), tzv. porúrského parlamentu. Poslancem Evropského parlamentu se stal 24. července 2017.

Moje funkce v Evropském parlamentu :

 • Spolupředseda - Meziskupina pro odbory
 • Koordinátor - Zaměstnanost a sociální věci
 • Člen - Meziskupina pro udržitelné dlouhodobé investice a konkurenceschopný evropský průmysl
 • Člen - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Člen - Korejský poloostrov
 • Člen - Zaměstnanost a sociální věci
 • Člen - Evropský parlament
 • Náhradník - Japonsko
 • Náhradník - Průmysl, výzkum a energetika

My Positions in the Group :

 • Člen - poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen - Výbor poslaneckého klubu ELS

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions

a group of people working in a technical workshop
podcast
Přečtěte si více
Skupina mladých lidí tvořících kruh
news
Přečtěte si více
Skupina mladých lidí diskutuje
video
Přečtěte si více

4 / 4