Andreas SCHWAB

europoslanec/europoslankyně

Andreas SCHWAB

How to contact me ?

Andreas SCHWAB

europoslanec/europoslankyně
Německo
Christlich Demokratische Union Deutschlands
BRUSSEL

SPINELLI 14E101 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45938

STRASBOURG

WEISS T11069 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75938

BIO

Narozen v roce 1973. Freiburg (Bádensko-Württembersko). Doktorát z práv. Studium práv ve Fribourgu/Breisgau a v Paříži (I.E.P.), 1993; 1. státní zkouška z práva, 1999; magisterský titul na Univerzitě ve Walesu, 2000; Okresní soud Rottweil, advokátní koncipient, 2001-2003; doktorát na Univerzitě ve Fribourgu, 2002; 2. státní zkouška z práva, 1999; magisterský titul na Univerzitě ve Walesu, 2000; doktorát na Univerzitě ve Fribourgu, 2002. státní zkouška z práva, 2003; EnBW AG, útvar Spolupráce s EDF; Německá univerzita správních věd Speyer; advokátní koncipient se specializací na právo veřejných zakázek a právo hospodářské soutěže, 2002; zemská vláda Bádenska-Württemberska, útvar "Konvent o budoucnosti Evropy", 2002-2003; diplomovaný státní úředník, Ministerstvo kultury, mládeže a sportu Bádenska-Württemberska, kancelář ministra, 2003-2004; advokát, 2004. Zvolený člen předsednictva CDU Jižní Bádensko; předseda Německo-francouzského fóra, Fribourg; člen poradního sboru Albert-Ludwigs-University Fribourg. Od roku 2004 poslanec Evropského parlamentu.

Moje funkce v Evropském parlamentu :

 • Předseda - EHP/ESVO a Sever
 • Koordinátor - Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů
 • Člen - Meziskupina pro evropské kulturní dědictví, svatojakubské cesty a další evropské kulturní trasy
 • Člen - Meziskupina pro umělou inteligenci a digitalizaci
 • Člen - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Člen - Daňové záležitosti
 • Člen - Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů
 • Člen - Konference předsedů delegací
 • Člen - Evropský parlament
 • Náhradník - Eurolat
 • Náhradník - Jižní Asie
 • Náhradník - Čile
 • Náhradník - Hospodářství a měna

My Positions in the Group :

 • Člen - poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen - Výbor poslaneckého klubu ELS

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions