committee

Daňové otázky

Podvýbor pre daňové otázky (FISC), zriadený v rámci Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON), sa bude zaoberať všetkými daňovými otázkami.

Skupina PPE očakáva, že na prácu podvýboru budú doliehať dôležité otázky, ako napríklad zdaňovanie digitálneho sveta. V súčasnosti je spôsob zdaňovania spoločností do veľkej miery závislý od fyzickej prítomnosti, čo nie je vhodné pre digitálnu éru, v ktorej dnes žijeme. V ideálnom prípade potrebujeme medzinárodnú spoluprácu v rámci OECD, aby sme dosiahli koherentný spôsob zdaňovania napríklad veľkých technologických spoločností z USA - ako Google, Amazon Facebook a Apple -, ale mali by sme byť pripravení na riešenie v Európskej únii, ak sa nepodarí dosiahnuť širšiu medzinárodnú dohodu. V práci podvýboru sa bude venovať osobitná pozornosť aj boju proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj finančnej transparentnosti na daňové účely.

Podvýbor pre daňové otázky má 30 členov, z toho skupina PPE má 8 členov.

FISC